Velkommen til Forsvarets museer

Forsvarets syv museer er samlet i organisasjonen Forsvarets museer (FM) som igjen er en del av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT). Museene har som sin hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

Søndagsforedrag 29. mai kl 1300 "Gale britiske generaler"

Søndag 29. mai kl 1300 vil historiker Eirik Brazier holde foredraget «Gale britiske generaler», om kjendisoffiserer i det britiske imperiets storh...

Ny utstilling: 62 dager - Kampen om Norge 1940

62 dager - Kampen om Norge 1940 er navnet på den nye faste utstillingen ved Forsvarsmuseet. Den ble åpnet på 75 års dagen for angrepet på Norge 9....

Da Pol III møtte overmakten 8.april 1940

Før midnatt, fem timer før angrepet på Norge skulle starte, oppdaget den lille og gamle fangstskuta Pol III fiendtlige fartøy gå inn i fjorden. De...

Olav Tryggvason - kampene i Horten

Mineleggeren Olav Tryggvason senket et tysk fartøy på havna i Horten 9.april 1940 og hindret i første omgang Albatros å trenge inn på havna. Ironi...

To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes

Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipe...

Da torpedolageret på Østøya ble sprengt

Søndag ettermiddag 21.januar 1945 hørte Hortens innbyggere tidenes eksplosjon, tett etterfulgt av en enorm røksøyle som steg på himmelen. Historie...

Landets krigsminnesmerker

Her finner du en oversikt over landets krigsminnesmerker:http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Minnesmerker

Gunnar Sønsteby

Det er med stor sorg Norges Hjemmefrontmuseum har mottatt meldingen om Gunnars Sønstebys bortgang. Han var en viktig støttespiller og venn av muse...

Najaden og Allert løftet frem

To av våre mest kjente marinefartøy fra krigen mot engelskmennene er uvilsomt Najaden og Allart. For det første handler historien om dramtisk kamp...