Velkommen til Forsvarets museer

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie.

Boken om håndvåpen brukt i det norske forsvaret begynner å ta form.

Sammarbeidet mellom Forsvarsmuseet og Norsk våpenhistorisk selskap hr forandret karakter de siste årene, men det blomstrer og pågår fortsatt for f...

Flyloggbøker 1940 - 1945

De fleste av museets flyloggbøker har tilhørt norske flygere, skyttere, speidere, radiooperatører og navigatører som befant seg i Little Norway el...

Hold tett! Pass munnen! Ti!

Fra Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) har Forsvarsmuseet fått overført en omfangsrik samling med "vær-varsom-plakater". Praksisen med å henge op...

En gammel og vakker boksamling

Den eldste boksamligen på vårt magasin er Artilleriets bibliotek. De første bøkene ble kjøpt inn allerede på 1700-tallet, men vi vet dessverre lit...

Kulturelle skolesekken på Marinemuseet

I løpet av ett par uker skal de fleste 10.klassingene i distriktet oppleve skipsbygging og marinehistorie på nært hold. Det er tid for den kulture...

75 års førstegangstjeneste markert på Norges Hjemmefrontmuseum

91 Stomperud inntok Norges Hjemmefrontmuseum i anledning sitt 75-års jubileum som menig. Med et lite opphold under deler av okkupasjonstiden har h...

Tiden før 1814 løftes frem i ny utstilling

Den moderniserte og nye utstillingen i museets gamle avdeling tar for seg opptakten til 1814 og forteller historien om den dansk-norske flåten fra...

Najaden og Allert løftet frem

To av våre mest kjente marinefartøy fra krigen mot engelskmennene er uvilsomt Najaden og Allart. For det første handler historien om dramtisk kamp...

Internasjonale operasjoner

Innsatsen til over 100 000 norske soldater – i nærmere 100 operasjoner, i mer enn 40 land på fire kontinenter. Dét er rammen for Forsvarsmuseets n...