Polarhelter fra Marinen

Vi går litt nærmere inn på noen sentrale personer fra Marinen som deltok ved polareekspedisjoner

Oscar Wisting

Hundepasser, skredder, styrmann, kokk, lege, skipper, fangstmann, forsker, ekspedisjonsleder – det er mange navn vi kan sette på de oppgaver og jobber Oscar Wisting hadde i løpet av sine 16 år i tjeneste for Amundsen, nasjonen og polarforskningen.

Hjalmar Riiser-Larsen

Flypioneren fra Marinens flyvevåpen som ble en av våre mest erfarne polarflyvere.

Bernt Balchen

Flyver i Marinensflyvevåpen. Han var født i 1899 og døde i 1973. Balchen var med Amundsen til Kings Bay under forberedelsene til Norgeferden og da Byrd fikk vanskeligheter ble Balchen sendt av Amundsen for å hjelpe han med å forsterke understellet. Dette førte til at Balchen ble en av admiral Byrds menn gjennom mange år og fikk en karriere som banebrytende polarekspert i US Air. Han deltok på den andre Atlnterhavsflyvningen i 1927 og da Byrd kom til Sydpolen i 1929 hadde han Balchen som flyver.