Ekspedisjonene

Ved alle de store ekspedisjonene i polare strøk gjorde Marinens menn seg bemerket, både med sin utholdenhet, mot og disiplin. Ekspedisjonlederne hentet dem for dere kunnskaper. Her en oversikt over ekspedisjoner der marinens menn var med.

Med Fram mot polhavet 1893-1896

Ekspedisjonsleder; Fridtjof Nansen

Besetningen: 13 mann, hvorav 5 med militær bakgrunn

Med Fram til øyene nordvest av Grønland 1898 - 1902

Ekspedisjonsleder: Otto Sverdrup

Besetningen; 16 mann, hvorav 2 med bakgrunn fra Marinen

Gjøa gjennom Nordvestpassasjen

Ekspedisjonsleder: Roald Amundsen

Besetningen; 6 mann, hvorav 1 med bakgrunn fra Marinen

Med Fram til sydpolen

Ekspedisjonsleder: Roald Amundsen

Besetningen: 19 mann hvorav 7 med bakgrunn fra Marinen

Maud-ferden

Maud-ferden del I - 1918-1921

Ekspedisjonsleder: Roald Amundsen

Besetningen: 9 mann, hvorav 2 militære

Maud-ferden del II – 1922 – 1925

Ekspedisjonsleder: H. U. Sverdrup

Besetningen: 8 mann, hvorav 3 militære

Amundsen – Ellsworths polflyvinger i 1925

Ekspedisjonsledere: Roald Amundsen og Lincoln Ellsworth

Besetningen: 6 mann, hvorav 3, utenom Ellsworth, med militær bakgrunn.

Norgeferden 1926

Ekspedisjonsleder: Roald Amundsen og Lincoln Ellsworth.

Besetningen: 16 mann, hvorav 4 italienere med militær bakgrunn. Den norske besetningen på 12 mann, hadde 5 militære. I tillegg utførte 3 andre militære sentrale oppgaver med flyturen.

Marinen leter etter Italia og Latham

6 mai 1928 forsøker Umberto Nobile å nå Nordpolen med luftskipet ”Italia”og når polpunktet 24 mai. Dagen etter havarerer de i isødet og radiotaushet inntreffer 25 mai. Det blir igangsatt leteaksjon, blant annet med Amundsen som skal benytte den franske flybåten Latham, men også han forsvinner.

Marinens Svalbardekspedisjon 1935

Målet var karlegging av Svalbard

Kartlegging av Svalbard 1936

Sommeren 1936 ble det besluttet at marinen Marinens Flyvåpen skulle

benytte M.F.11 reg nr F.314 til luftkartlegging av Svalbard. Norges Svalbard -

og Ishavsundersøkelser var oppdragsgiver.