• Kort fortalt 2
    Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en a......

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie.

Museet ønsker å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, samt skape et levende inntrykk av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk.
Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" på toppen av Akershus festning som stammer fra siste halvdel av 1600-tallet.

Norges Hjemmefrontmuseum gjenåpner 14. juni

Vi gleder oss til å ta imot publikum den 14. juni. Det kjennes godt etter sju måneder med pandemistengte dører. Vår faste utstilling inneholder hele 48 temaer om okkupasjonsårene og motstandskampens historie. I tillegg viser vi frem vår jubileumsutstilling etter 50 års virke som formidler av den norske frihetskampens historie under 2. verdenskrig.

Vår digitale formidling av okkupasjonsårenes historie

Bare en brøkdel av våre samlinger er utstilt for våre besøkende. Ved hjelp av digitale kanaler har vi imidlertid muligheten til å fremvise gjenstander, foto og øvrig kulturhistorisk materiale fra våre magasiner som ellers sjelden ser dagens lys. Ved hjelp av fotomontasjer, autentiske lydklipp, digitale omvisninger og foredrag ønsker vi belyse både kjente og mindre kjente aspekter ved okkupasjonshistorien.

Forsvarets museer, Kort fortalt 2

Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre verdenskrig. Museets direktør, Lars Erik Rowe, forteller mer om ikke angrepspakten.

Stipendier til masteroppgaver og faglitterære bokprosjekter om okkupasjonsårenes historie

Norges Hjemmefrontmuseum deler årlig ut stipendier til mastergradsstudenter som arbeider med temaer innenfor norsk okkupasjonshistorie. Museet har også ordning for produksjonstøtte til utgivelse av faglitteratur som omhandler okkupasjonsårenes historie. For nærmere informasjon, se våre artikler om de to stipendordningene på våre sider under dokumentasjon og forskning.

Hvordan har historieskrivningen om okkupasjonsårene skiftet over tid?

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner inviterer sine medlemmer og andre interesserte til foredragskveld 27. februar kl. 18.00.

Den ubestridte nestoren blant norske okkupasjonshistorikere, professor emeritus Ole Kristian Grimnes, vil fortelle hvordan fremstillingen av disse fem krigsårene har endret seg i løpet av etterkrigstiden.

Hvem var Odd Nansen?

Navnet til denne arkitekten, forfatteren og foredragsholderen forbindes gjerne med hans langt mer berømte far, Fridtjof Nansen. Sønnen Odd Nansen ønsket tidlig å følge i sin fars fotspor, og i 1936 gikk han i spissen for å etablere «Nansenhjelpen», en liten men høyst effektiv hjelpeorganisasjon som før utbruddet av 2. verdenskrig sørget for innreisetillatelser og mottak av 260 voksne og barn fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia, hvorav en stor andel jøder.

Ny utstilling om brukskunst og tidsfordriv i tysk fangenskap

Vår nye temporærutstilling som vi åpnet  29. mai, viser et knippe gjenstander, minnebøker og tegninger som norske og utenlandske fanger fikk tilvirket. Gjenstandene som utstilles ble tillaget med enkle hjelpemidler, og fangene som skapte dem fikk alle merke det tyske fangeregimets brutalitet og inhumane karakter. Her presenteres en rekke objekter for ulike bruks- og dekorasjonsformål.

Utstillingen "Brødre i krig"

Norges Hjemmefrontmuseum fortsetter sin serie med søskenportretter fra den norske motstandsbevegelsen. Den 7. juni åpner vi en utstilling om brødreparet Einar og Rolf Gerhardsens frihetskamp under okkupasjonsårene.

hjemmefrontmuseet.no

Norges Hjemmefrontmuseum har nå fått nytt domene. Det nye domenenavnet erstatter det tidligere domenet www.hjemmefrontmuseet.org. Museets hjemmesider vil fortsatt kunne nås via nettportalen til Forsvarets museer, www.forsvaretsmuseer.no. Vi takker Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner som ved frikjøp av den tidligere domeneinnehaveren har skaffet til veie det nye domenet.

Nytt undervisningsopplegg til skoleklasser

Norges Hjemmefrontmuseum tilbyr nye oppgaver til både ungdomsskole og videregående skole. Oppgavene er tilpasset kompetansemålene fra læreplanene i samfunnsfag og historie, og sikter på å skape elevaktivitet, diskusjon og kritisk tenkning. Oppgavene har både fokus på kilder og kildekritikk, og ønsker å skape refleksjon rundt utstillingens tolkninger og fremstillingsmåter.

Mer informasjon om det nye tilbudet finner du her.

Åpningstider og billettpriser

September - April. Alle dager: 10-16

Mai - August. Alle dager: 10-17

Voksen 100 kr.

Barn 40 kr.

Student/senior 60 kr.

Familie 250 kr.

Gruppe (min. 10 personer) 60 kr.

Skoleklasser 750 kr.

Se hvilke museer som er åpne

Av Forsvarets museer er disse åpne for besøk fra 1. juli:

Oscarsborg festningsmuseum, Forsvarets besøkssenter og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø.

Fra 20. juli åpner Marinemuseet i Horten og Bergenhus festningsmuseum.

Følgende av våre museer vil holde stengt ut året:

Forsvarsmuseet i Oslo, Rustkammeret i Trondheim og Flysamlingen Gardemoen.

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:  
  Akershus Festning, Bygning 21
  0015 Oslo

Postadresse:  
  Postboks 1550, Sentrum
  0015 Oslo

Telefon:  
  23 09 32 80 (Kontor)
  23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)
  
  E-post:  
  post.nhm@gmail.com (For arkiv- og dokumentasjonstjenester)

  resepsjon.nhm@gmail.com (For publikumsbesøk, skoleklasser og andre gruppeomvisninger)

  
  
  Journalpliktig post:
  Norges hjemmefrontmuseum
  Postboks 800, Postmottak
  2617 Lillehammer

Kontakt venneforeningen

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner Bygning 21 Akershus Festning Postboks 1550, Sentrum 0015 Oslo epost: ole.borge@oborge.no