Utstillingen

En vandring i utstillingen fører en tilbake til vikingtiden og leidangens hærstyrker, gjennom middelalderen og inn i unionen med Danmark.

Det siste forsvar for et eget norsk rike på 1500-tallet kan med rette knyttes til Trøndelag og Steinviksholm festning. Hele denne utviklingen har fått sin naturlige plass i utstillingen. I 2.etasje fortsetter historien etter 1814 med unionstid med Sverige og unionsoppløsningen i 1905. I Trøndelag som andre steder i landet var det utkommandert styrker, men det kom ikke til åpen konflikt.

Etter 1905 fortsatte opprustningen rettet mot Sverige, og festningsanlegg både i Stjørdal og Verdal ble bygget. Et av disse anleggene, Instadkleven fort, skulle bli berømt under felttoget i 1940, men da under navnet Hegra festning. Det vises et diorama fra kampene på Hegra i 1940.

Minne- og fanehallen

Domkirken oppbevarte sin skulptursamling i et rom i Vekthuset. I 1975 ble skulpturene flyttet og en spesiell Fane- og minnehall etablert. Gamle trønderfaner danner rammen rundt minneplatene over falne fra Distriktskommando Trøndelags forsvarsområde i siste krig. 

Armfeldt og armod

Her kan du lese tekstene og se noen av bildene fra vår temporærutstilling om konsekvensene som Armfeldts hærtog i 1718 hadde for sivilbefolkningen i Midt-Norge. 

Motstandsarbeidet

Hjemmefrontsdelen ligger i loftsetasjen over Rustkammeret. I 1990 under 50-års markeringen for den 9.april 1940, åpnet HKH Kronprins Harald det nye Hjemmefrontsmuseet. I Hjemmefrontsmuseet følges historien fra angrepet i april og Quislings tale over radio, og inn i okkupasjonen med gryende motstandsvilje og evne. Sabotasjehandlinger er beskrevet gjennom dioramaer. Dagliglivets strev har også fått sin plass.

Det gamle Hjemmefrontsmuseet

Det gamle Nordenfjellske hjemmefrontsmuseum lå opprinnelig i et trebygg på det stedet hvor Erkebispegårdens arkeologiske museum ligger i dag. I papirer funnet etter motstandsmannen Herbert Helgesen ble det funnet en dreiebok, datert 6/1-1977. Dette er pr. dato den beste dokumentasjon på hvordan museet som brant ned i 1983 så ut. 

Middelalderutstillingen (1066-1537)

Her kan du lese mer om vår utstilling høy- og senmiddelalder (1066-1537) dersom du ønsker mer kunnskap om perioden og gjenstandene.