Om Rustkammeret

Om Rustkammeret

Forsvarsmuseet Rustkammerets hovedoppgave er å bevare, dokumentere og formidle forsvarets historie i Midt-Norge. Museet er et av sju museum som tilhører Forsvarets museer (FM) enavdeling under Forsvarets Fellestjenester (FFT).

Rustkammer, (1. led av mnty. rust , av oldhty. hrust 'utrustning'), Rustkammeret var det rommet hvor blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert.