Verdenskrigen i Trøndelag

Med tyskernes angrep på Norge 9.april 1940 ble hverdagen snudd på hodet for mange i Trøndelag. Ikke bare etablerte den tyske okkupanten nye baser og anlegg, men også folk flest fikk merke krigens skyggeside. Rinnan-bandens virksomhet og hjemmestyrkens motstandskamp ført til en kamp på liv og død. På disse sidene vil vi ta for oss noen temaer fra tiden 1940-1945. 

Felttog

Under felttoget i 1940 ble Midt-Norge sentralt både for tyskerne og de allierte. Frigjøringen av Trondheim var første mål for de allierte, mens tyskerne var avhengig av landsdelen og spesielt Værnes flyplass for sine operasjoner i Nord-Norge.

Kampen om Nordlandsbanen

I sluttfasen av annen verdenskrig skulle Nordlandsbanen bli strategisk viktig da tyskerne begynte evakueringen av sine tropper i Finland. Fire grupper med spesialsoldater ble sluppet ned i fallskjerm for å utføre sabotasje mot bruer og jernbanelinjen.

Kriegsmarinewerft

Vi vil gjennom bilder og kart vise omfanget av den tyske utbyggingen i og rundt Trondheim. Marineverftet på Nyhavna ble et av de viktigste marinestøttepunkter utenfor Tyskland.
Utstillingen omfatter kyst og luftforsvarsanlegg som var en del av beskyttelsen av havnevirksomheten og marineverftet i perioden 1940-45.

Rinnanbanden

I okkupasjonsårene 1940-1945 lærte så vel nordmenn som folk i mange andre europeiske land det hemmelige tyske politi Gestapo å kjenne. I utgangspunktet hadde denne politiorganisasjonen som oppgave å beskytte den tyske okkupasjonsmakten mot motstandsgrupper (partisaner) og å sikre den tyske krigsindustrien og kommunikasjonene i de okkuperte land mot sabotasjeaksjoner. Men hovedoppgaven ble etter hvert å avsløre og arrestere nasjonalsinnede kvinner og menn i alle aldere som var villige til å bekjempe Hitler-Tyskland gjennom illegalt arbeid. I Trøndelag fikk organisasjonen en viktig støttespiller i Henry Oliver Rinnan. Her er historien om han og hans etterhvert beryktede bande.

Gestapo

Gestapos historie startet samtidig som Adolf Hitler kom til makten i Tyskland i 1933. Da ble Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler utnevnt til sjef for hele det tyske politi, som var inndelt i tre hovedgrupper: Kriminalpolizei (Kripo), Die Geheime staatspolizei og Sicherheitsdienst. Forstavelsene i GEheimeSTAatsPOlizei ble til det senere så fryktede og forhatte navnet Gestapo.

Evakueringen av Finnmark og Nord-Troms og Trøndelags rolle som mottakssted

Da tyskerne høsten 1944 trakk seg ut av Finnmark og Nord-Troms, ble det gitt ordre om evakuering av sivilbefolkningen – totalt ca. 70 000 mennesker skulle forflyttes, men rundt 20 000 klarte å gjemme seg unna. Totalt 12 000 bolighus, 500 industribedrifter, 200 fiskebruk, 150 skoler og 20 kirker ble brent.

Trondheim under okkupasjonen

Trondheim, eller Drontheim som tyskerne kalte byen, hadde en spesiell plass i nazistenes visjoner for Norge etter krigen. Resten av landet skulle få et slags indre selvstyre, men Trondheim skulle forbli under tysk kontroll. Her skulle det ligge en stor flåtebase og en ny by ved utløpet av Gaula med plass til 250 000 tyske soldater og deres familier. Det hele skulle forbindes til hjemlandet med firefelts motorveg og jernbane. 

Kurervirksomheten

I 2013, hadde Rustkammeret en utstilling om kurervirksomheten under annen verdenskrig. Vi deler her noen av tekstene fra utstillingen.