Smått og stort i Sjøforsvaret

Smått og stort i Sjøforsvaret

Sjøforsvaret og deres mannskaper har spilte en rolle på mange områder. Enten det har vært som medlemmer av polarekspedisjoner, på postbåtene eller i det lokale samfunnslag. Noen historier er viktigere en andre, noe handler om stort og andre ting om smått. På de underliggende sidene har vi samlet litt om mye med tilknyttning til Mariens virksomhet.

Flagg og symboler i Sjøforsvaret

Gjennom vår 200 år lange historie har "det å vise flagget" stått sentralt i marinen. Å være tilstede på havet både nasjonalt og internasjonalt har vært viktig for å hevde suverenitet og tilstedeværelse. Siden 1814 har Norge hatt flere forskjellige flagg og historien om flagget er en viktig del av vår identitet.

Tragedien med køye 136

Historien om køye 136 er en historie full av dramatikk og tragedie ... om den er sann!

Skipshunden Bamse

Dette er historien om en skipshund som med sin gjenkjennelige marinelue, under krigen ble en maskot, en levende legende og et symbol for de nesten 8000 norske kvinner og menn som gjorde tjeneste for Marinen utenfor Norge. Norges mest berømte skipshund fikk sin statue i 2006 – avduket av prins Andrew i Skottland.

Kommandørens bønn

Denne finnes nok i minst ett par varianter, men stadig etterspurt;

Marinen i polare strøk

Som så mange andre ekspedisjonsledere hentet Amundsen flere av sine viktigste menn blant marinens personell. Deres kunnskaper og erfaring som godt militært skolerte mannskaper, deres mot og disiplin, var egenskapene lederne søkte. På flere områder ble disse helt avgjørende for at ekspedisjonslederne skulle oppnå sine mål. De ble forskjellen mellom ”held og uheld”. 

Små historisk glimt av Rolf Baggethun

Fra tiden da Marines hovedbase lå i Horten er det skrevet mye om stort og smått. En av dem som har lagt igjen en stor og spennende skatt er tidligere redaktør i Gjengangeren, Rolf Baggethun. Gjennom sin småskriftserie har vi med tillatelse fra familien fått lov til å gjengi noen av historiene.