Forsvarets overkommando (FO) og Forsvarsstaben

Forsvarets overkommando ble opprettet ved kgl. res. av 18/5 1940.

Sjefer:

Generalmajor Otto Ruge, forsvarssjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………1940

Generalmajor Wilhelm von Tangen Hansteen, forsvarssjef (nestk. 1944-45) . …1942-44

H. K. H. Kronprins OLAV, forsvarssjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1/7-44- 1/1-46

Kontreadmiral E. Corneliussen, fung . forsvarssjef . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1/1-46- 30/4-46

Generalmajor Halvor Hansson, fung .forsvarssjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1/5-46- 31/7-46

 

Ved kgl. res. av 19/7 1946 ble bestemt at stillingen som forsvarssjef opphører 1/8 1946 og likeledes betegnelsen. Forsvarets overkommando. Samtidig ble bestemt opprettelse av Forsvarsstaben, hvis sjef ble underlagt Sjefen for FD. Forsvarets overkommando ble imidlertid gjennopprettet fra 1. januar 1970 med Forsvarssjef på topp. Fra 1. januar 2004 ble Forsvarsstaben gjennopprettet og integrert i Forsvarsdepartementet.

  

Sjefer for Forsvarsstaben:

Generalmajor Halvor Hansson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/9-45- 31/7-46

Generalmajor Ole Berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/8-46- 30/6-47

Generalløytnant Ole Berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1/7-47- 1/1-55

Generalløytnant Finn Lambrechts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1/11-55- 8/12-56

Generalløytnant Bjarne Øen(forsvarssjef fra 1/1 1963) . . . . . . . . . . . . . 10/1-57-31/12-63

 

Sjefer for Forsvarets overkommando

Forsvarssjefer

Viseadmiral Folke Hanger Johannesen, forsvarssjef . . . . . . . . . ...1/1-64- 1971

Generalløytnant Herman F. Z. Gundersen. ……………………………………..1972-77

Generalløytnant Sverre L. B. Hamre. …………………………… …   ………….1977-82

Generalløytnant Sven Aa. Hauge. …………………….. ………………………….1983-84

Generalløytnant Fredrik Bull-Hansen. …………………………… ……………...1985-87

Generalløytnant Vigleik Eide. ……………………………………………………….1988-99

Viseadmiral Torolf Rein. …………………………………..........................1990-94

Generalløytnant Arne Solli ……………………………………………………………1995-99

Generalløytnant Sigurd Frisvold. ……………………………………………………2000-04