Militære museumsfartøy

Militære museumsfartøy

Flere utrangerte marinefartøy er bevart og tilgjengelig for publikum. Noen er eid av Forsvaret ved Marinemuseet, andre av private stiftelser. Felles for dem er at de formidler en del av Sjøforsvarets historie.

Utstein

Kobben-klassen

Etter lang tids felles norsk-tysk utvikling og utprøving ble de 15 topp-moderne undervannsbåtene i Kobben-klassen (Tysk klasse 207) bygget fra 1964-1967.

Fra sin hovedbase på Haakonsvern (Bergen) og Olavsvern (Tromsø) opererte de i mange år i nordlige farvann, som et viktig fremskutt invasjonsforsvar og som en etterretningskilde under ”Den kalde krigen”. Toktene til Barentshavet kunne være av 3 ukers varighet, i hovedsak neddykket, når de ikke ”snorklet” for å lade batteriene.

Blink - MTB fra kald krig

KNM Blink, ligger utenfor Marinemuseet og er åpen i museets åpningstid. Det er en norskbygget MTB av Storm-klassen som var spesielt konstruert for å kunne operere under ”Den kalde krigen”.

Stjernen

Historien om kongesjaluppen Stjernen begynner i 1899. Norge er i union med Sverige og på tronen satt Oscar II. Kongen og dronningen (Sophie), var mange ganger i Norge og det ble bestemt å bygge en kongesjalupp de kunne bruke i offisielle sammenhenger.

Hitra

Hitra er det eneste bevarte minnet vi har fra Shetlandstrafikken under 2. verdenskrig. Skipet ble gjennfunnet som vrak og restaurert. Det seiler fortsatt langs kysten for å fortelle den dramatikse historien om trafikken over Nordsjøen.

Marinemuseet eier fartøyet og det bemannes og seiles av Sjøforsvaret

KNM Narvik

Fregatten KNM Narvik ble bygget som en del av flåteplanen av 1960 og ble bygget på Horten verft.

Fartøyet ligger i dag trygt fortøyd utenfor Marinemuseet og eies av en stiftelse. Målet er at fartøyet skal åpne for publikum i mai 2017

M314 Alta

M314 ALTA er en Sauda-klasse (opprinnelig AMS 60) ble gitt klassebetegnelsen NYMS (Norwegian YMS). Mer enn 400 ble bygget på verdensbasis.

I dag er M314 ALTA er den eneste originale AMS-klassen i verden som fortsatt seiler.