Maleri- og illustrasjonssamlingen

Maleri- og illustrasjonssamlingen

Samlingen av malerier består av anslagsvis 200 malerier og 300 tegninger. Fordi mange er fra før fotografiets tid er de en viktig del av dokumentasjonen av vår marines historie. Alle typer malerier og tegninger inngår i samlingen, men ”ryggraden” i samlingen er de store, gamle marinemaleriene og marineportrettene til Balling. 

Av tegningene er det samlingen til fyrmester Diriks fra rundt 1850 som er den største. Et betydelig antall malerier er ut-deponert til Sjøforsvaret, offentlige og private institusjoner og stiftelser.

Balling-samlingen

Malerisamlingen etter den i USA mer kjente portrettmaleren, Ole Peder Hansen Balling, består av en rekke konge- og portrettmalerier som han malte etter hjemkomsten fra USA i 1874. Da slo han seg ned i Horten en periode for å drive malerverkstedet til sin svoger noen år. I marinebyen fortsatte han å male portretter, slik han hadde gjort av generalene i USA.