Gjenstandssamlingen

Gjenstandsamlingene er grunnlaget for vår utstillings- og formidlingsvirksomhet, som er den mest synlige av våre oppgaver. Marinemuseets gjenstander er samlet inn gjennom mer enn 160 år. Spennvidden er stor fra de merkeligste rariteter til originalfartøy i full skala.

I mange år og spesielt i den tiden da verden var mye større enn i dag var nok ønsket om rariteter fra forskjellige deler av verden større enn bevisstheten om å bevare vår egen militære kulturarv.

Mengden av gjenstander i utstillingen, herunder mange rariteter, er et særtrekk ved Marinemuseets utstilling. Men det er også et antall gjenstander utlånt til andre, eller i våre magasiner. Museet jobber med kvalitetssikringen av registreringene og med fotografering av de ulike gjenstander. På sikt er det et ønske å gjøre en større del av gjenstandssamlingen tilgjengelig på internett. 

Gjenstandssamlingens ulike deler er nærmere beskrevet under – og under de enkelte delsamlinger finnes også eksempler på gjenstander man kan klikke seg inn på.

Marinerelaterte gjenstander

Marinerelaterte gjenstander: omfatter både større og mindre gjenstander, brukt ombord eller på land.

Omfang: Samlingen består av anslagsvis 5-8000 gjenstander. Den utgjør således museets hovedsamling av gjenstander, og den kunne ha vært delt opp i ulike delsamlinger eller ulike kategorier, hvilket også har vært gjort opp gjennom årene, for eksempel navigasjon, samband, takkel, dykking, hånd- og blankvåpen, artilleri, intendantur, sanitet.

Etnografika

Etnografika: omfatter rariteter fra fjerne strøk.

Omfang: Det ligger i utgangspunktet utenfor Forsvarsmuseets rolle å skulle samle på gjenstander som ikke har vært benyttet av det norske forsvaret. Etnografiske gjenstander faller dermed i utgangspunktet utenfor samlingsplanen. For MMUs vedkommende er situasjonen spesiell og en finner det derfor riktig å definere dette som en egen samling.

Gamleavdeling fra 1864

I 2.etg. begynner utstillingene med det rommet som museet flyttet inn i 1864 da bygningen var ny. Avdelingen tar for seg tiden fra rundet 1814 og frem mot 1905, det vil si unionstiden med Sverige.