Hva kan du se?

Hva kan du se?

Marinemuseet er et spennende og unikt museum. Det er gøy å høre at publikum opplever museet som et av de flotteste og mest spennende de har besøkt. Vi jobber hver dag for å gjøre det enda bedre. Det som gjør museet spesielt er det store antallet gjenstander og at publikum kommer tett på gjenstandene.

Marinemuseets utstillinger er bygget opp gjennom mer enn 160 års drift. Deler av utstillingen er fortsatt i de samme lokalene, som da museet flyttet inn i bygningen i 1864. På noen områder fremstår museet med sine mange gjenstander litt «gammelmodig», men samtidig har museet sin særegne sjarm. Vi ønsker å bevare særpreget, samtidig som vi oppgraderer og gjør nye grep i formidlingen i resten av museet.

Stort og spennende

Vår hovedoppgave er å fortelle sjøforsvarets historie fra 1814 og frem til i dag. Men vi kommer ikke utenom hendelser og det norske bidraget til tiden med en felles dansk-norsk marine før 1814. Dermed er spennvidden i tema og innhold stort.

Å se hele museet tar tid

Det tar tid å jobbe seg gjennom hele museet og vi opplever ofte at besøkende ikke får med seg alt på ett besøk. Skal du besøke oss bør du derfor være forberedt på at det kan ta tid. Normalt vil en besøkende komme langt på ett par timer, men den litt mer interesserte kan fort bruke det dobbelte av tid.

Ubåt og MTB ute

Utenfor museet kan du gå ombord og se deg om i en ubåt og MTB fra kald krig perioden. Begge fartøyene er åpne for publikum i åpningstiden.

Magasin A (inne) – utstilling både oppe og nede

Nede til høyre i inngangspartiet finner du «Tøyhuset» (rommet der de hadde kuler og krutt i gamle dager). Her etablerer vi utstillinger knyttet til tiden før flåteranet i 1807. Med blant annet Fredriksvern (Stavern) sin historie som hovedbase for Marinen og om sjøheltene Tordenskiold, Iver Huitfeldt og flere andre. Her står det også en del større og mer moderne våpen, som miner, torpedo og missiler.

I museets hoved-utstillingen i andre etasje kan du kronologisk følge utviklingen fra flåteranet 1807 og frem til vår tid. Innimellom finner du i tillegg noen tematiske utstillinger, som går litt mer i dybden på noen temaer.  

Det store antallet gjenstander og den store variasjonen i type gjenstander, gjør at museet har noe for alle. I tillegg til de rent militærfaglige gjenstandene (våpen, fartøy og utrustning) er det malerier, skulpturer (gallionsfigurer), brukskunst, bruksgjenstander, modeller (fly og skip), antikviteter og gjenstander fra inn- og utland for å nevne noe.

Marinens falne under annen verdenskrig er hedret i en egen minnehall.

Fartøysavdelingen

Marinemuseet hadde tradisjonelt ikke delt inn historien etter 1905 i ulike tidsepoker eller i tematiske bolker. Det ble gjort et valg om å presentere de ulike fartøysklasser i sine egne små avdelinger (celler). Her dekket man både tiden før, under og etter de to verdenskrigene. Til tross for at det nå er en mer kronologisk inndeling i museet, har vi valgt å beholde fartøysavdelingen.  

Fartøysavdelingen deles dermed opp som følger:

  • Undervannsbåter
  • Jagerne
  • Fregatter og korvetter
  • Kanonbåter
  • Torpedobåter
  • Mineleggere
  • Minesveipere
  • Landgangsfartøyer
  • Kystvaktfartøyer
  • Panserskip

I den påfølgende presentasjonen av utstillingen har vi delt den opp tematisk, men ikke nødvendigvis i den rekkefølge publikum finner den når de besøker museet.