For lærer og elev

For lærer og elev

Et av våre satsningsområder er å legge tilrette for formidling rettet mot skoleverket. På disse sidene ønsker vi at elever og lærere skal finne tekst, foto, video og andre ting som kan benyttes enten til undervisning og/eller stiler og gruppeoppgaver. Alt stoff på disse sidene kan benyttes fritt i undervisningen og kan kopieres.

På de underliggende sidene har vi delt stoffet inn i temaer. Noe av stoffet er opprinnelig kildemateriell, mens andre ting er bearbeidet av Marinemuseet eller andre. Vi har merket alt orginalmateriellet med tekst: orginalmateriell. Det er derfor viktig at du som lærer eller elve ser nøye etter hva du finner og hvorledes du bruker det. Vær kritisk til det du leser og forsøk å sett det inn i en sammenheng. Det vi legger ut her belyser nødvendigvis ikke alle sider og problemstillinger. Bruk derfor bøker og andre nettsider for å søke mer kunnskap og bakgrunn.

100 år siden Dons ble først i luften

1. juni 1912 tok premierløytnant Hans Fleicher Dons av, med flyet de hadde døpt Start, fra Gannestadjordet ved Borre kirke i Vestfold. Undervannsbåtoffiseren ble den første nordmann som fløy et fly i Norge. Her starter norsk luftfartshistorie. Det meste av året 2012 vil inneholde mye fokus på denne hendelsen og det som kom etter på. På skolesidene vil dere finne mer stoff om den første flyturen og Marinens flyvevåpen som ble opprettet ikke lenge etter.

(Bildet over viser Dons under opplæringen i Tyskland i mai 1912, før han kom hjem og fløy fra Borre til Fredrikstad).