Utstillingen

Utstillingen

Luftforsvarsmuseets primære utstilling i Bodø består av samlinger av over 25 fly, flymodeller, tablå av flyfabrikk, kontroll og varslingsanlegg samt mange større gjenstander som luftvernkanoner, missilsystemer og flere radar- og peilesystemer. I tillegg finnes det en mengde større og mindre gjenstander som forteller historien om militærflygningen fra de tidligste forsøk til dagens Luftforsvar. Utstillingen viser samlinger fra ulike tidsepoker og tematiske områder og forsøker å vise bakgrunnen og fremveksten av et luftforsvar i Norge.

Pionertiden

Observasjonsballonger hadde på begynnelsen av 1900-tallet vært i bruk i over hundre år ute i Europa. Luftforsvarsmuseets modell viser Norges første og eneste observasjonsballong brukt av det Norske forsvaret. Ballongen ble kjøpt inn i 1905 for å følge med på svenske militære bevegelser ved grensen, like etter unionsoppløsningen. 

Ballongen var en tysk konstruksjon og fylt med helium. Den ble sendt opp i en høyde av 3 – 500 meter, men kunne sendes opp så høyt som 1000 meter. Fra kurven kunne en eller flere observatører rapportere ned til bakken hva de så. Det ble gjort med telefon. Ballongen var forankret med en wire i en vogn på bakken, slik at den var mulig å flytte. Ballongen ble brukt ved Fredriksten festning i Halden. Det var generalinspektøren for Hærens artilleri, Oberst Stang, som var pådriveren bak anskaffelsen av denne observasjonsballongen. 

Norges første fly

1912 er et merkeår for luftfart i Norge. Så tidlig som i 1910 holdt en svensk baron - Carl Cederström - den første fly-oppvisningen i Norge. Fem år etter unionsoppløsningen var det ikke alle som var like begeistret for det. Da det ble annonsert at en annen svenske skulle holde flyoppvisning over Horten og Moss, var det nok! Nå måtte man gå fra planer til handling!

På ubåten Kobben, ble det satt i gang en innsamlingsaksjon for å skaffe Norge et fly. En løytnant – Løytnant Dons - ble pekt ut og sendt til Tyskland for å kjøpe fly, og lære seg å fly det. Etter noen få flytimer, men uten flysertifikat, kom han hjem. Flyet han hadde kjøpt ble sendt med båt.

Flyfabrikker i Norge

Allerede fra 1913 ble det bygd fly i Norge. I Norge hadde vi faktisk to flyfabrikker, den ene var Hærens Flyfabrikk på Kjeller, og den andre var Marinens Flyfabrikk i Horten. Luftforsvarsmuseet har et tablå av interiør fra en flyfabrikk. 

Mellomkrigstiden

"Klippfiskbomberen" Caprioni

Da Norge ble angrepet våren 1940, var forsvarsberedskapen mildt sagt mangelfull. Årsaken til det finner vi i perioden før 2. verdenskrig; nemlig mellomkrigstiden. Mellomkrigstiden var preget av økonomiske problemer som førte til bankkrakk, tvangsauksjoner og arbeidsløshet. De harde trettiåra er blitt et kjent begrep, men 20-tallet var ikke stort bedre. Den politiske situasjonen var ustabil og klassemotsetningene var harde. Den norske kronas verdi sank med to tredeler i løpet av kort tid!

Fly i Hærens Flyvåpen på 1920-30 tallet

F.F.9 Kaje I

Flyet som står her heter Kaje. Dette er et helnorsk fly. Det første ble bygd i 1921, og typen ble regnet som Hærens Flyfabrikk mest vellykkede konstruksjon. Det ble utsyrt med en 120 hk vannavkjølet sekssylindret Mercedes rekkemotor, og vingeprofilet var det tyske Gøttingen bygget på lisens. Bortsett fra vingeprofilet var flyet en norsk konstruksjon, bygget av tre og trukket med linduk. Motoren var innkledd med aluminium. Det ble bygget tre varianter Kaje I, II og III, med nye modifikasjoner i hver utgave.

Opptakten til 9. april 1940

Rett før angrepet på Norge, hadde våre flyvåpen (Hærens og Marinens) et begrenset antall fly å forsvare oss med. Foruten Tiger Moth og Fokker CV, hadde vi Gloster Gladiator, Heinkel 115 og Curtiss Hawk.

9. april 1940

Før krigen var det bare tre moderne flyplasser i Norge; Sola (1937), Fornebu (1939) og Kjevik (1939).

Bombing av norske byer

Lenger ut på våren, under det tyske felttoget, ble mange norske byer og tettsteder bombet. Bl.a. Elverum, Kristiansand, Molde, Dombås, Åndalsnes, Steinkjer, Grong, Namsos, Bodø, Harstad og Narvik. Byene ble hardt rammet. Bodø sentrum lå i grus.

Tysk flyvrak fra Finnmark - 1942

Luftforsvarsmuseet har laget en utstilling av vraket av et tysk bombefly som havarerte i Finnmark under andre verdenskrig. Dette flyet representerer ett av mange tyske bombefly som hadde samme skjebne i Finnmark under krigen. Tyske fly angrep de såkalte ”Russlandskonvoiene” fra flere flybaser i Nord-Norge. Konvoiene var ganske godt forsvart, så tyske styrker mistet en rekke fly under disse angrepene. 

”Little Norway”

Mange nordmenn ønsket å gjøre en innsats på de alliertes side under krigen. Dette verdenskartet viser de viktigste veiene de tok for å komme seg til Canada, hvor treningsleiren ”Little Norway” lå. ”Little Norway” var en norsk treningsleir, som utdannet flygere, navigatører, telegrafister og teknisk personell som ville kjempe med de allierte.  Ferdig utdannet personell ble de overført til skvadroner i England, Skottland og på Island.