Utstilt i Bodø

De Havilland DH-82A Tiger Moth

I 1928 ble det besluttet å anskaffe et nytt skolefly som erstatning for det daværende skolefly Kaje. Valget falt på De Havilland D.H. Moth, et meget manøvrerbart biplan som hurtig ble veldig populært da det kom i 1925. Alle britiske flyklubber anskaffet typen, og spredde seg snart til flere land.

I 1928 ble tre Moth , samt lisensrettigheter til typen innkjøpt. Disse hadde den nye motoren Gipsy I med 100 HK , som var laget nettopp for denne flytypen, og flyet fikk derfor navnet Gipsy Moth D.H. 60 G. I Norge fikk de navnet Standard Moth, det ble forøvrig bygget ti av denne typen ved Kjeller Flyfabrikk.

Fokker CV.D

Fokker lanserte sin CV- serie biplan i 1924, de ble en av de mest utbredte og populære fly i mellomkrigstiden. Den var bl.annet i bruk i alle de skandinaviske land. Den ble opprinnelig framstilt i 3 versjoner, CVA,B og C. Forskjellen var at øvre vinge hadde forskjellige spennvidder, og vingene kunne hurtig skiftes for å konvertere flyet fra en rolle til en annen. Hensikten med de alternative vingespenn, var og å forandre ytelsene, stigefart eller manøvreringsegenskaper i lavere høyde etter behov.

Fairchild PT-19 Cornell

Lansert i 1939 som M-62A. Da det sommeren 1940 ble bestemt å etablere en norsk treningsleir i Canada, oppsto behovet for egne treningsfly. Daværende lt. Motzfeldt var i USA for å ordene med kjøp av Curtiss Hawk og Douglas 8A-5, og ble i juli 1940 beordret til også å anskaffe egnede treningsfly. Fairchild-fabrikken hadde på den tiden en egnet flytype under bygging og ble kontaktet av Motzfeldt for prøveflyging. Den 25. juli fikk han en 30 minutters prøvetur, han var meget fornøyd med flyet. Etter landing ble pris og leveringssted diskutert, kontrakt for levering av de 6 første fly undertegnet.Fra Motzfeldt ankom fabrikken og til kontakten var undertegnet gikk det bare en knapp time. Høyst sansynlig det raskeste flykjøp i norsk militærhistorie.

Cessna L-19 / O-1 Bird Dog

Amerikansk, lett observasjonsfly for artilleriet

Cessna L-19 Bird Dog ble utviklet for US ARMY som et lett rekognoserings- og observasjonsfly for artilleriet. Det kunne også benyttes som kommunikasjons- og treningsfly. Den første bestillingen på 418 fly til US ARMY kom i 1950.

De Havilland D.H.100 FB.52 Vampire

I 1941 utferdiget Air Ministry i England spesifikasjon E-6/41 som beskrev et enseters jet-drevet jagerfly bevepnet med 4 stk 20 mm kanoner, toppfart minst 500 mph (800 km/t) og «combat radius» på 300 miles (480 km). Samtidig pågikk utviklingen av en turbojet motor med lovende utsikter. Det var Halford H-1 utviklet av major F.B Halford. Prototypen av motoren utviklet 1500 lbs (680 kg) trykkraft.

De Havilland DHC-3 Otter

Etter De Havilland -fabrikkens suksess med DHC-2 Beaver, ønsket man å bygge videre på denne erfaring, men nå med et større fly med sterkere motor. Det nye flyet ble DHC-3 Otter, og prototypen fløy første gang 12. desember 1951. Etter et omfattende testprogram ble den første Otteren levert et knapt år senere. Av totalt 466 fly som ble bygget av denne typen, gikk hele 359 stk til militære kjøpere, mange av disse havnet etterhvert på det sivile marked.

Cessna T-37B

T-37 «Tweet» er et to-motors primærtreningsfly for opplæring i grunnleggende jet- fly operasjoner, så som instrumentflyging, formasjonsflyging og nattflyging. Det var det første jetflyet i USAF som var bygget fra grunnen av som et treningsfly, i motsetning til T-33 som var en modifikasjon av F-80. Flyegenskapene hjalp elevene til en lettere overgang til større og hurtigere fly som T-38 «Talon» senere i opplæringsprogrammet. Det at elev og instruktør satt ved siden av hverandre, gjorde det lettere for instruktøren og observere og kommunisere med eleven.

Junkers JU-88 A-4

Utviklingen av JU-88 startet i januar 1936. Allerede 21.desember 1936 tok den første prototypen av på sin første prøvetur. Det var Junkers sjefsprøveflyger «Flugkapitän» Kindermann som satt ved kontrollene. Flyet hadde sivilregistrering D-AQEN. Flyet var utstyrt med 2 stk 1000 hk Daimler- Benz DB- 600Ao motorer. Denne prototypen, med betegnelsen V-1 havarerte etter en relativt kort levetid, men hadde allerede da bevist at konstruksjonen var vellykket og hadde lovende utsikter.

Lockheed CF-104 Starfighter

Prototypen XF-104 var i luften første gang 7. februar 1954. YF-104A oppnådde som første fly i verden, en hastighet på to ganger lydens hastighet. Starfighter ble utviklet i over 20 varianter. Det amerikanske flyvåpen hadde et mindre antall F-104 i sine oppsetninger, men i Europa ble F-104G det viktigste jagerflyet i de fleste NATO-land i 1960-70 årene. Til Norge ankom hangarskipet USS "CROATAN" i august 1963, med 23 F-104 til 331 skvadron i Bodø.

North American F-86 F Sabre

North American XP-86 fløy første gang i oktober 1947. Flyet var meget manøvreringsdyktig og oppnådde overlydshastigheter i stup. Hastighetsrekorden på 1.080 km/t ble satt i september 1948, og i 1949 var flyet i operativ tjeneste. Under krigen i Korea ble F-86E brukt i stort antall. Modell F kom i 1952. Den var utstyrt som jagerbomber med større motor enn tidligere modeller, endret vingekonstruksjon og våpensystem.