Foto: Anders Utgård/LMU

Forsvarets Flysamling Gardermoen

Forsvarets Flysamling Gardermoen er Forsvarets Museer sitt magasin (lager) for fly som ikke får plass i hovedutstillingen i Bodø. Magasinet er en erstatning for den gamle museumshangaren som måtte rives da Gardermoen Lufthavn Oslo ble bygget på 90-tallet. Bygget huser i dag ca 32 fly av forskjellige størrelser og alder, fra Norges første fly "Start" til Hercules 953 "Tor" som er det siste tilskuddet til samlingen. 

Flysamlingen er et stort bygg på nesten 10.000 kvadratmeter, og er formet som en hestesko. Vi har et restaureringsverksted på flysamlingen, hvor frivillige restaurerer et Junkers Ju 88 som skal inn i flyhallen når det er ferdig. Bygget har en egen klimakontrollert sone hvor vi magsinerer de eldste flyene i samlingen, blant annet "Start", som er norges første fly, videre en BE2 og en Farman, de to siste er 

Foto: Anders Utgård/LMU

dobbeltdekkere bygget av tre, ståltråd og seilduk. Videre har vi to store tyske fly med historie fra invasjonen i Norge, en Heinkel He 111 og en Junkers Ju 52. Flyene er fremstilt som de var under overfallet på Norge i 1940. Vi har også verdens eneste gjenlevende eksemplar av sjøflyet Northrop N3 PB som 330 skvadronene brukte fra baser på Island under krigen. 

Du kan se en Spitfire, en Lockheed Lodestar fra stockholmsruten, og et stort antall fly fra etterkrigshistorien til Luftforsvaret, for å nevne noe. 

Disse sidene vil etterhvert fylles med informasjon om hvert enkelt fly.

Kjeller PKX-1 Eksperimentelt helikopter

Før andre verdenskrig hadde Norge to flyfabrikker, henholdsvis på Kjeller og i Horten. Etter krigen fortsatte virksomheten ved Kjeller, blant annet med å utvikle og drive forsøk med bygging og testing av helikoptre. Det første var PKX-1 helikopteret

Bell 47 D-1

Bell 47 serienr 642 tjenestegjorde i Luftforsvaret fra 1953 til 1968.

Cessna Bird Dog

 

Cessnas Model 305 vant i 1950 en konkurranse i regi av US Army om et nytt to-seters kommunkasjons- og observasjonsfly. Fra 1960 til 1968 mottok Norge i alt 27 slike fly for artilleriobservasjon og ildledelse ved Feltartilleriets Fly-OP tjeneste.

Piper Cub

Denne populære flytypen har vært i bruk både sivilt og militært siden 1930- årene. Norge mottok 16 L-18C i 1955, til bruk ved Feltartilleriets flytropper. Flyene fikk tilhold på Værnes, og der ble det også arrangert kurs for befal fra Hæren. Enkelte fly ble fordelt til Feltartilleriets avdelinger og stasjonert på Bardufoss og Haslemoen etter behov.

Auster 1/J Autocrat

Lett kommunikasjonsfly
Byggenr. 2181
Under 2. verdenskrig ble det i Storbritannia bygget et stort antall lette Auster observasjonsfly for artilleriet. Flyene viste seg også å vare godt egnet for kommunikasjonsoppdrag. De norske jagerskvadroner 331 og 332 hadde mot slutten av krigen både British Taylorcraft Auster Mk.IIl og Mk.V til forskjellige tider.

Interstate S.1A Cadet

To Interstate Cadet ble i 1942 gitt i gave til Flygevåpnenes treningsleir i Canada. bedre kjent som Little Norway. Flyene ble benyttet i forbindelsesoppdrag mellom Island Airport i Toronto og Muskoka flyplass, samt ved øvelser og for utflukter til Vesle Skaugum. Begge flyene ble overdratt vederlagsfritt til Norsk Aero Klubb i 1946.

SAAB 91B-2 Safir

25 SAAB Safir ble levert i 1956 - 57 som erstatning for Fairchild Cornell. Flyene ble først og fremst benyttet i den grunnleggende treningen ved flygeskolen på Værnes. De første årene var enkelte også i bruk ved støttevingene i Sør-Norge og 335 skvadronens B-ving på Gardermoen. 

Fairchild PT 26 Cornell

Fairchild PT 19/26 Cornell var den flytypen som flygere i Little Norway i Canada først fikk stifte bekjentskap med. Hele 8190 eksemplarer av dette flyet ble bygget. 

Fairchild PT 19 Cornell

Fairchild PT 19/26 Cornell var den flytypen som flygere i Little Norway i Canada først fikk stifte bekjentskap med. Hele 8190 eksemplarer av dette flyet ble bygget. 

Northrop N3 PB

Marinens Flygevåpen bestilte i Mars 1940 24 stk N-3PB maritimt patruljefly. Etter den tyske okkupasjonen av Norge ble seks stykker levert til Canada for trening av norske mannskaper, og 18 stykker levert til Island, hvor 330 skvadron ble opprettet 25 April 1941 som en del av Coastal Command i RAF.