Flyene

Flyene i samlingen

Forsvarets Museer har en omfattende flysamling. Til sammen har vi over 90 fly i  vårt eie, og flyene forvaltes av Fagsjef og stab ved Luftforsvarsmuseet i Bodø. 

Hovedsakelig er kan flysamlingen deles inn i tre kategorier: Fly som er i museumsuststilling, fly som er magasinert (på lager), og fly som er lånt ut til andre institusjoner.

Hovedutstillingen er ved Luftforsvarsmuseet i Bodø. Luftforsvarsmuseets utstilling er en integrert del av utstillingen ved Norsk Luftfartsmuseum, og utgjør ca 60 % av den totale utstillingen. Videre er vårt publikumsåpne utstillingsmagasin lokalisert på Gardermoen. Det formelle navnet er Forsvarets Flysamling Gardermoen, men kalles i dagligtale for Flysamlingen.

Den andre kategorien fly er magasinerte fly, som publikum normalt ikke har tilgang til. 

Den tredje kategorien fly er fly som er lånt ut til andre institusjoner på langtidslån (utdeponert). Forsvarets Museer har lånt ut fly fra Kirkenes i nord til Kjevik i sør. Både museer, forsvarets flystasjoner og yrkesskoler er blant låntakerne. Ja, faktisk er de flyene som brukes til undervisningsmateriell for fremtidige flymekanikere og spesialister, formelt eid og forvaltet av Forsvarets Museer. 

Til sammen blir dette en svært stor, spennende, verdifull og historisk enestående samling som strekker seg fra norges første fly, Start, til den siste tilkomsten til samlingen, Hercules-maskinen nr 953, også kalt Tor. På disse sidene kan du ta en titt på samlingene, og lære mer om flyene og historien deres.