Venneforeningen

Venneforeningen har som formål å støtte museets virksomhet. Støtten består først og fremst i pengegaver til innkjøp av bøker og til oppgradering av museet.

Historikk

31.mai 1995 ble Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) overdradd som gave fra den tidligere Stiftelsen Norges Hjemmefrontmuseum til staten som påtok seg å drive NHM i tråd med museets formålsparagraf. Samtidig ble Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner opprettet, og de midler Norges Hjemmefrontmuseum hadde til disposisjon overdradd venneforeningen.

Medlemskap

Kjernen i den opprinnelige medlemsmassen var folk som selv hadde deltatt aktivt i motstanden mot okkupasjonsregimet. Som tidsvitner fungerte de som et viktig korrektiv til mange av mytene om krigen. Nå er svært få av dem tilbake. Men museet trenger nye venner, som er opptatt av at formidlingen av okkupasjonsårene og motstandskampen når våre unge. Alle som ønsker at kunnskapen om den norske motstandskampen under andre verdenskrig holdes levende, inviteres til å tegne medlemskap.

Kontingent:

Ungdom (under 25 år)        kr     150,-

Årsmedlemmer                  kr      250,-                

Livstidsmedlemmer            kr   1.750,-                

Firmamedlemmer, år          kr    1.000,-

Firmamedlemmer, livstid     kr 20.000,-

Innmelding

Ønsker du å bli medlem, kan du sende en e-post til post.nhm@gmail.com

Medlemsfordeler

Medlemskap gir gratis adgang til museet for to voksne og to barn/barnebarn. Medlemmene får årlige bokgaver. I tillegg blir medlemmene invitert til spesielle arrangementer ved museet, og spesielt til en enkel bevertning i museets lesesal etter seremonien 8.mai.

Venneforeningens styre

Styret velges på årsmøtet, som holdes 8.mai etter seremonien på Retterstedet. I det nåværende styret sitter:

Ole Borge, formann

Kristin Blom Heffermehl
John A. Lunde
Asbjørn Lysgård
Kjell Arne Reistad

Michael Steensland Brun
Janne Wilberg

Foredragskveld på Norges Hjemmefrontmuseum tirsdag 9. april

Norges Hjemmefrontmuseums Venner inviterer medlemmer med familie og venner til foredragsaften i museets lesesal og bibliotek. Historikeren Tony Insall forteller om det militære samarbeidet mellom Storbritannia og Norge under Andre Verdenskrig med hovedvekt på britiske spesialoperasjoner og etterretning mot det okkuperte Norge. Foredraget baser seg frigitt britisk kildemateriale, og det vil bli avholdt på norsk.

Foredragskveld for Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner

Pensjonert lektor og fagbokforfatter Torstein Bjaaland presenterer sin bok om Per Røed og Milorgs sabotasjeorganisasjon i Oslo, «Aks 13 000» for venneforeningens medlemmer torsdag 17. januar. AKS 13000 planla og utførte over 100 sabotasjeaksjoner de to siste okkupasjonsårene, og det var dette apparatet som stod bak de fleste sabotasjeanslag i Oslo-området. AKS 13000 bestod av håndplukkede milorg-medlemmer, og Per Røed deltok selv i omkring en fjerdedel av alle disse aksjonene.

På tross av dette ble verken Røed eller andre medlemmer fra Milorgs aksjonsgrupper tildelt norske krigsdekorasjoner for sin innsats. Hvordan håndterte norske myndigheter og norske hjemmefrontledere spørsmålet om utdelings militære dekorasjoner til medlemmer av den norske motstandsbevegelsen? Bjaaland er sterkt opptatt av nettopp dette, og han vil i sitt foredrag at argumentere for at dekorasjonsspørsmålet burde vært håndtert annerledes.

Foredrag og omvising på Holocaustsenteret for Norges Hjemmefrontmuseums Venner

Vi minner om venneforeningens medlemsmøte tirsdag 16. oktober kl. 17.00-19.00 på Holocaussenteret, Villa grande, Huk Aveny 56 på Bygdøy. Merk ellers at det er gode parkeringsmuligheter for de som planlegger å bruke egen bil.

Åpent foredrag om Holocaust i Norge

Torsdag 26. april, kl. 18.00 kommer historikeren Bjarte Bruland til Norges Hjemmefrontmuseum for å fortelle om forfølgelsene, deportasjonen og drapene på de norske jødene under 2. verdenskrig. Hva utløste aksjonen mot jødene? Hvordan samarbeidet den tyske okkupasjonsmakten og de norske kollaboratørene? Og hvem hjalp jødene som klarte å unnslippe?