Litteratur og kilder

Norges Hjemmefrontmuseet tilbyr forskjellige materialer som er tilgjengelig på nett eller kan kjøpes fra museets resepsjon.

  • Kortfilmen "minus fem"
    Filmen er laget på oppdrag for Norges Hjemmefrontmuseum og tematiserer Grunnlovens grunnleggende rettigheter ved å fokusere på de fem årene Norge var uten den fra 1940 til 1945.
  • Kildesamlingen "Fra krig til fred".
    Samlingen inneholder plakater, rasjoneringskort, aviser og bilder m.m. Materialet kan kjøpes/bestilles fra resepsjonen.
  • Temahefter om utstillingens hovedtemaer.
    13 forskjellige hefter som kan være til stor hjelp ved særoppgaver og lignende. Heftene kan kjøpes/bestilles fra resepsjonen, og koster kr 25 pr. stk, men ved kjøp av alle 13 hefter kr 250.

Praktisk informasjon

Ta gjerne kontakt for bestilling:

resepsjon.nhm@gmail.com
Tel. 23 09 31 38 (kl. 10-16)