Internasjonale operasjoner

Internasjonale operasjoner

Innsatsen til over 100 000 norske soldater – i nærmere 100 operasjoner, i mer enn 40 land på fire kontinenter. Dét er rammen for Forsvarsmuseets nye utstilling: En spennende, og stadig mer sentral del av norsk forsvarshistorie. En historie som starter ved slutten av andre verdenskrig – og fortsatt skrives, blant annet i Afghanistan og Midtøsten.

Innsatsen i intops var lenge en perifer del av Forsvarets virksomhet. Etter den kalde krigens slutt er den blitt en integrert del av oppdraget. Med det har innsatsen også endret karakter – parallelt med den radikale omstillingen av Forsvaret fra midten av 1990-tallet. Historien om intops illustrerer også endringen fra det gamle invasjonsforsvaret til det nye innsatsforsvaret.

Men allerede i 1947 ble innsats ute en viktig del av Forsvarets aktivitet: Deltakelsen i okkupasjonen av det slagne Tyskland var – og er – den største enkeltstående norske militære deltakelse ute i moderne tid. Der, i overgangen fra en tilbakelagt verdenskrig og en gryende kald krig, begynner også utstillingen. Den forteller historien om innsatsen i ulike områder, operasjoner – og epoker.

 

UTSTILLINGEN forteller historien om Norges omfattende deltakelse i intops – og bringer historier fra noen av operasjonene. Gjenstander og informasjonstablåer; soldatintervjuer og installasjoner; film og foto: Utstillingen gir innblikk i konflikter og operasjoner, innsatsen og utviklingen.

 

BOKA som ledsager utstillingen dokumenterer Norges deltakelse i intops – og løfter fram problemstillinger knyttet til innsatsen. Bidragsytere med bred innsikt i historien deler personlige opplevelser fra felten, presenterer operasjoner, analyserer erfaringer og utviklingstrekk.

Intops-utstillingen

Norske soldater har stilt til tjeneste i internasjonale operasjoner siden innsettingen av Tysklandsbrigadene i 1947. Norge har stilt styrkebidrag til alle slags operasjoner; med små og store kapasiteter, i korte perioder eller over mange år. Utstillingen fanger denne bredden gjennom å vise eksempler på operasjoner – i ulike deler av verden, til ulike tider.

100 operasjoner

Norge har stilt styrkebidrag til nærmere 100 internasjonale operasjoner – fra Tyskland i 1947 til i dag. Den største innsatsen har vært i form av landstyrker, men Norge har også bidratt med kapasiteter på sjøen og i lufta. Deltakelsen har vært med alt fra stabsoffiserer til kampavdelinger.

100 000 soldater

Norske kvinner og menn – fra hele landet, fra hele Forsvaret – har stilt i intops. De fleste har en intopsveteran i bekjentskapskretsen. Soldatene har løst små, fredelige oppdrag, og de har deltatt i store feltoperasjoner – og vært engasjert i kamp. De har stilt i operasjoner med fare for eget liv. Mange har mistet livet, noen har falt i strid. Og har selv måttet ta liv.

Utstillingskatalogen

Forsvarsmuseet har utgitt en fyldig utstillingskatalog på 400 sider – som dels utfyller utstillingen, dels utdyper sentrale operasjoner og problemstillinger. Samtidig som katalogen er et separat produkt, er den en integrert del av utstillingskonseptet.

Velkommen på besøk!

Omvisning i utstillingen Intops - norske styrker i internasjonale operasjoner - skoletjenesten ved Forsvarsmuseet kan tilby spesialomvisninger i temaet