Historien er best på museum

Historien er best på museum

Forsvarsmuseet skal med sin formidling skape undring, interesse og engasjement for historie, og spesielt for krigs- og forsvarshistorie. Sammen ser vi på hva gjenstander og bilder kan fortelle.

Omvisningstemaer

 Norge i dansketiden – et aktivt opplegg for grunnskolen

Et tilbud for barnehager, SFO/AKS, og de laveste klassetrinnene. Etter en innledning bruker elevene tid på let-og-finn knyttet til utvalgte gjenstander. Deretter vil museumslærer se på gjenstandene med elevene.

 Norge i dansketiden for 5-7 trinn / videregående

Om moderniseringen av statsmakten og militærvesenet fra senmiddelalderen til 1814. Viktige temaer er krigene om makten i Norden, vanlige straffemetoder og festningsbyen Christiania. Napoleonskrigen og Grunnloven kan tas opp.

 Fra krig til union med Sverige 1807 – 1905 for ca. 8 trinn / videregående

Vi begynner med krigene 1807-1814, Grunnloven og det nye Norge. Deretter følger vi teknologi og samfunn, samt forsvars- og utenrikspolitikk fram til 1905. Vi ser til slutt film om mobiliseringen og hendelsene i 1905, sett gjennom en vanlig soldats øyne. 

 Kampene i Norge 1940 – Norges vei inn i andre verdenskrig

Fra angrepet 9. april til kapitulasjonen 9. juni 1940. Vi ser hvordan 62 dager med krig på norsk jord skapte kaos og redsel, hjemløse og flyktninger, undertrykkelse og diktatur – men også gryende motstand og fornyet tro på demokratiets spilleregler. 

 Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse

Gjenstander og filmer gir personlige møter med mottakere av krigskorset fra andre verdenskrig og senere år. Hva har de gjort og hvorfor? Elevene får lete frem informasjon på skjermer om enkelte gjenstander, og fortelle de andre om det de har funnet.

 Konvoiene og sjøkrigen 1939 – 1945

Handelsflåten var av avgjørende betydning for krigsutfallet. Hvem var sjøfolkene, hva opplevde de og hvordan gikk det med dem? Vi ser også på konvoier, livet om bord i en tysk ubåt og den allierte krigen mot ubåtene.

 Kald krig 1945-1990 – I atombombens skygge

Etter 1945 oppsto en ny konflikt mellom stormaktene – mellom øst og vest. Vi ser på Norges vei inn i NATO, frykten for atomkrig, opprustning, forholdet til Sovjetunionen, etterretningstjenesten samt total- og masseforsvaret.

 INTOPS – Norske soldater i internasjonale operasjoner fra 1945 til i dag

100 operasjoner med over 100 000 norske menn og kvinner. Hva gikk operasjonene ut på, hvorfor ble Norge med på dem og hvorfor meldte folk seg til denne tjenesten? Utstillingen passer fint sammen med et besøk i kald krig-utstillingen.

 

Bestille omvisning?

post.fmu@mil.no / 2309 3212 eller 2309 3586

Svar på dette: 

  1. Skolens navn
  2. Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  3. Tema for omvisningen
  4. Klassetrinn
  5. Antall personer i gruppen / gruppene
  6. Dato og klokkeslett

Praktisk informasjon 

Forsvarsmuseets omvisningstilbud tilpasses trinn og tema – fra barnehager til SFO/AKS, grunnskole og videregående.

Museet et stort område hvor elevene kan spise. Lærere kan gjerne lage egne opplegg, men må likevel booke inn gruppen slik at lokalet er tilgjengelig. Omvisning koster 750,- i museets åpningstid på hverdager.

Varighet: ca en time. 

Besøksadresse: Forsvarsmuseet bygn. 62, Akershus festning, Oslo. Se kart her.

 

Åpningstider

1. september – 30. april: mandag - søndag 10.00 – 16.00.

1.mai – 30. august: mandag - søndag 10.00 – 17.00

Kafe: 11.00 – 15.00.