Krigsminnesmerker

Minnesmerker fra hele landet på ett sted

Over hele Norge er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. De minner oss om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Et minnesmerke kan være alt fra en liten plakett på en vegg til et ruvende monument i midten av en by.Forsvarsmuseet har fra tidlig på 1990-tallet jobbet med et prosjekt for å samle inn opplysninger om norske krigsminner. Rundt årtusenskiftet ble arbeidet med denne oppgaven intensivert, blant annet har alle landets HV-distrikter deltatt i arbeidet.

  

Statue av Max Manus. Kunstner: Per Ung. Avduket 2011.

Foto: Håvard Madsbakken, FAKT

I 2011 ble prosjektet med å samle inn informasjon avsluttet. Dessverre har det ikke vært ressurser til å følge opp dette prosjektet med endringer og rettelser eller utskifting av bilder. Det vil si at vi ikke kan garantere at informasjonen knyttet til minnesmerkene gjenspeiler historien på en riktig og tilfredsstillende måte, noe vi selvsagt beklager.