Den norske tysklandsbrigadens utstilling

Utstillingen viser den norske tysklandsbrigade 1947–1953. Brigaden inngikk som en del av de britiske okkupasjonsstyrkene British Army of the Rhine. Oppgaven deres var å holde ro og orden i det krigsherjede Tyskland. Tolv brigadekontigenter med til sammen omtrent 50 000 menn tjenestegjorde i Tyskland i denne perioden. Utstillingen ble åpnet 24. oktober 2007.