Ungdomsskole

Norges Hjemmefrontmuseums opplegg til ungdomsskole består av en introduksjon om utstilling og historisk tema ved en av museets ansatte, og gruppearbeid med oppgaver i utstillingen. Det anbefales at læreren bruker tid på en oppsummering av gruppearbeidet i etterkant av besøket.

Museet tilbyr to forskjellige oppgavesett til ungdomsskole:

9.-10.trinn

Opplegget har 8 forskjellige temagrupper. Elevene jobber i smågrupper, og hver gruppe får sitt eget tema til fordypning. Samtidig blir elevene oppfordret til å sette sitt tema i sammenheng med resten av utstillingen.
En nærmere beskrivelse av opplegget finner du i infoarket til læreren.
Last ned oppgavene her.

8. trinn

Spørsmålsark med 35 spørsmål som oppfordrer til å finne informasjon fra utstillingen om enkelte hendelser i Norge under andre verdenskrig.
Last ned oppgaven her.

 

For enkelte klasser kan det være aktuelt å jobbe med oppgaven til ungdomsskolen på nest høyere eller lavere nivå. For enkelte 10. trinn kan det også være aktuelt å jobbe med opplegget til videregående skole.

Praktisk informasjon

Skolebesøk bestilles på forhånd

Det er en fordel om faglærer følger elevene

Kontakt:

resepsjon.nhm@gmail.com
Tel. 23 09 31 38 (kl. 10-16)