Gjenstander

Gjenstander

Norges Hjemmefrontmuseum har en gjenstandssamling med stor spennvidde. Fellesnevneren skal være at det bidrar til å dokumentere okkupasjonstiden 1940-45.

Samlingen omfatter våpen, sambandsmateriell, sabotasjemateriell og annet militært utstyr, samt dagliglivets artikler som erstatningsvarer og husgeråd.En del av tingene er utstilt i museet, mens andre ting ligger på magasin. Mange av gjenstandene er det mulig å se på nettstedet Digitaltmuseum.no