20.-Kong Oscar Is morgengave

Kong Oscar I’s morgengave

Oscar I ble konge i 1844. Som morgengave til det norske folk, etterkom han deres ønsker når det gjaldt kongens titulatur, unionsvåpenet og orlogsflagget.

Unionskongens titulatur i Norge skulle heretter være «Norges og Sveriges konge», ikke «Sveriges og Norges konge», som tittelen hadde vært i Carl XIII og Carl XIV Johans regjeringstid.

Unionsvåpenet ble endret slik at Sveriges og Norges våpen fikk like stor plass, og hver sin kongekrone.

Norge og Sverige fikk hver sine handels- og orlogsflagg. Den unionelle samhørigheten framkom i og med det identiske unionsmerket i både det norske og det svenske flagget.

Symbolspråket er tydelig; likestilling og samhørighet i unionen.

I 1847 innstiftet Oscar I Sanct Olavs Orden. Nå kunne han også som konge av Norge utdele ordner.