Fartøysbasen

Fartøysbasen

Fartøyene i fartøysbasen

I løpet av de drøye 200 årene siden løsrivelsen fra Danmark har godt over 1000 fartøyer heist kommando i norsk tjeneste. Tar vi med noen av de fartøyene som var sentrale i tide rett før 1814 blir det svært mange fartøy å holde orden på.

Det gjør ikke situasjonen lettere at mange navn er gjenbrukt både tre, fire og fem ganger (det er i denne basen merket med (tallet) som viser til hvilke båt i rekken med samme navn vi snakker om.  

Det har vært vanskelig å sette en absolutt grense for hvilke fartøy som skal være med i oversikten, derfor kan noen være valgt bort eller noen er kanskje glemt. Fartøysbasen er for oss et levende dokument der vi hele tiden vil legge til og rette opplysninger.

Viktig om søk i basen

Det har vært utfordrende og finne koloner og felt som kan benyttes for alle fartøyene siden utviklingen innenfor konstruksjon, byggemåte, fremdrift og bestykning har vært stor i løpet av de 200 årene. Det som passer for en klasse, passer ikke for en annen.

Savner du noe så sjekk mappen for ANNET eller HISTORIKK, det kan være plassert der fordi vi ikke fant en kolone som passet. For noen fartøy vil det også være vedlegg enten som pdf eller word-dok. Disse kan lastes ned.

Noen ganger er det vanskelig å finne eksakte datoer, der dette ikke finnes kan du/dere oppleve at det står for eksempel XX.09.1836 eller XX.XX.1836

For kommando heist og kommando strøket er det derimot annerledes.. Her vil det stå 01.01 og 31.12 i tillegg til årstall, der vi ikke har nøyaktig dato, men årstallet. Der vi ikke har årstall for siste kommando har vi brukt siste år før avhending. Årsaken til at vi har gjort det slik er at alle fartøy må ha dato og årstall for å bli med i søket på dato og årstall.  Det er ingen andre fartøy som har heist kommando første og siste dag i året.

Dersom du søker på fartøysnavn, kan du søke på hele eller deler av navnet. Dette kan være nyttig der stavemåten er forandret (Valkyrjen / Valkyrien). Merk deg også at noen fartøy har skiftet navn. Vi har prøvd å være konsekvent og valgt det siste norske navnet. Men søker du på et tidligere navn skal du likevel få treff.  

Av praktiske årsaker har vi konsekvent utelatt prefiksene ”KNM”, ”OS” og ”KV” foran navnene. 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger på ting dere mener er feil eller har opplysninger vi ikke har med. Alle slike innspill vil bli vurdert og eventuelt rettet ved leilighet. Av kapasitetsmessige hensyn ber vi om at alle tilbakemeldinger skjer på epost.