Bergenhus festningshistorie

Bergenhus festningshistorie

Utstillingen viser historien om Bergenshus festning fra den var Kong Øysteins kongsgård på Holmen, til den ble omgjort til festning i 1514 og residens for hovedlensherren, og videre frem til dagens Bergenshus festning.

Hovedvekten er lagt på Kong Håkons kongsgård, krigene mot Sverige om makten i Norden, Eske Bille og etableringen av Bergenhus. Utstillingen viser også slaget på Bergen våg i 1665, trefningene ved Alvøen i 1808, innsatsen til IR9 i 1940, eksplosjonen ved festningskaien 20 april 1944, gjenoppbyggingen av Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Utstillingen stod tidligere i Rosenkrantztårnet og ble gjenåpnet 24. oktober 2007.

Omvisning, film og foredrag kan avtales for grupper og skoleklasser. Et lite bibliotek er også tilgjengelig. Ring 55 54 63 87 i åpningstiden for avtale.