Bergenhus

Bergenhus Festningsmuseeum

Museet ligger i ett av magasinbygningene på Koengen ved Bergenhus festning og ble åpnet av Gunnar Sønsteby i 2006. Opprinnelig var museet viet motstandskampen i Bergensområdet.

GRATIS INNGANG

Bergenhus Festningsmuseum har følgende utstillinger:
* Kvinners innsats for Forsvaret
* Motstandskampen i Bergensområdet
1940-45
* Bergenspressen i en krisetid
* Den illegale presse 1940 - 45
* Norske avdelinger utenlands
* De Norske Tysklandsbrigaders utstilling
* Bergenhus Festningshistorie
* Enigma 

NY UTSTILLING: HUSET OG BOMBEN

4. oktober 1944 bombet allierte fly den tyske ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen. 1432 bomber ment for tyske militære mål gikk verst ut over sivilbefolkningen - den største sivile katastrofen i Norge under krigen. Følg bombeangrepet minutt for minutt hos oss.

Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet innen 2024

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i fellesskap gått i bresjen for en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

Åpner to nye museum

Forsvaret gjenåpner museene i Horten og Bergen
Mange henvendelser og stort lokalt engasjement har gjort at Forsvaret har vurdert beslutningen om å holde enkelte av Forsvarets museer stengt på nytt. Vi har kommet til at vi vil gjenåpne Marinemuseet i Horten og Bergenhus festningsmuseum. De to museene vil åpne mandag 20. juli.
Vi ser frem til å ta i mot publikum, både lokale og tilreisende, og håper de vil sette pris på tilbudet.

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her

Åpningstider

Alle dager kl 1100 – 1700 (unntatt mandag)
Festningsmuseet ligger på Kulturarena Koengen, Bergenhus Festning
Inngang bak Thon Hotell Bergen Brygge (tidligere Hotell Orion)