Little Norway - Muskoka

Little Norway - Muskoka

Flere større og mindre ulykker med de norske treningsflyene medførte at myndighetene i Toronto begynte å bekymre seg over følgende av å ha en flyskole midt i byen innebar. Virkelig fart i diskusjonene ble det da ett Northrop kom borti en ferge like etter avgang. Dette førte etterhvert til til flytting av Little Norway fra Toronto til Muskoka.

Som et strakstiltak ble det bestemt at begynnerkurset skulle flyttes til Emsdale Airport, cirka 26 mil nord for Toronto. Denne ble benyttet i sommermånedene og elevene lå i telt.

Arbeidet med å finne et nytt sted for den norsk flyskolen endte med at leiekontrakt ble inngått 1.januar 1943 mellom RNAF og den canadiske regjering. Den gav norske flyvere rett til å bruke Dominion Airport Muskoka ved Gravenhurst i Ontario (cirka 150 kilometer nord for Toronto og 35 kilometer fra Vesle Skaugum).

For 8000 dollar ble det innkjøpt en gård på cirka 1200 mål som grenset til flyplassen. En låve på eiendommen ble innredet til brakke med temporær spisesal. Og det ble reist en stor tømmerbygning som inneholdt brakker, spisesal, kantiner og messer.

 Alt sommeren 1942 hadde radioskolen flyttet til Vesle Skaugum. Begynnerkursene i flyvning ble flyttet til Muskoka så snart det var mulig og i slutten av mars 1943 var de fleste flyttet inn. Bare hovedkvarteret var tilbake i Toronto. Leieren ble offisielt åpnet 4.mai av kronprins Olav. 3. april 1943 blir leieren Little Norway i Toronto solgt til RCAF og omdøpt til Lakeside Camp. Salgssummen dekket utgiftene.

Leieren i Muskoka hadde også svømmebasseng, med en litt spesiell bakgrunn – det ble nemlig ikke bevilget penger til et svømmebasseng eller andre ting som var litt luksuspreget. Men sjefen for leieren, Ole Reistad, søkte om bygging av et vannreservoar på grunn av dårlig vanntilførsel ved en eventuell brann.

Kronprins Olav taler ved avslutningsmarkeringen
En dramatisk brann avsluttet det norske oppholdet

16. februar 1945 ble den offisielle avslutningen markert med 1500 mennesker til stede, blant disse var kronprinsparet og viseguvernøren for Ontario. Kronprins Olav talte og tilstelningen gav var en flott markering av den norsk flyopplæringen i Canada. Kronprinsen vektla det gode samarbeidet Norge hadde hatt med Canadiske myndigheter og ikke minst innbyggerne.

Skjebnen skulle sørge for at det norske oppholdet ved Muskoka fikk en svært dramatisk slutt. Noen dager etter det offisielle markeringen brøt det ut brann i hovedbygningen og bare iherdig redningsarbeid hindret ilden i å spre seg til soldatmessen, kantinen og leierens øvrige bygninger.

Den hemmelige duken

I all hemmelighet broderte hun som tok i mot nye rekrutter inn guttas navnetrekk på en duk. Arbeidet ble påbegynt ved årsskifte 1940 - 1941 og pågikk til krigens slutt

Svartbjørner i leiren

Ved treningsleirene i Canada ble det anskaffet 4 svartbjørner. Den første kom på Vesle Skaugum og lød navnet "Peik"