Venneforeningen

Venneforeningens formål er å støtte museets virksomhet. Foreningen har en hel del ulike militære effekter fra etterkrigstiden som de har fått donert fra Forsvarets overskuddslagre opp gjennom tidene. Disse selges i museumsbutikken og genererer inntekter som de gir i pengegaver til innkjøp av utstillingsmateriell og til oppgradering av museet. Ved behov bidrar de også med dugnadsinnsats når museet har behov for litt ekstra arbeidskraft. 

Historikk

Rustkammerets venneforening er en støtteforening som ble stiftet i 1983. Etter den katastrofale brannen i Erkebsipegården, hvor hele Nordenfjeldske Hjemmefrontmuseum gikk tapt, ble det etablert en forening av ildsjeler som skulle jobbe for å samle inn penger og gjenstander til en ny hjemmefrontutstilling. Siden den gang har foreningen gjort en uvurderlig jobb med å bidra til gjenoppbygging av samlingene og utforming av utstillingene. 

Medlemskap

Kjernen i den opprinnelige medlemsmassen var folk som selv hadde opplevd krigen og som ville samle gjenstander, bilder og opplysninger fra krigen 1940-45. For å få et økonomisk grunnlag ble det bestemt å tegne medlemmer, og medlemskontingenten ble fastlagt til kr. 150,-. Som medlemsbevis skulle en motta en Mauserbajonett med inngravert foreningens navn og medl. nummer.

Museet trenger fortsatt nye venner, som er opptatt av å bidra til museets formidling av forsvarshistorie til stadig nye målgrupper. Alle som ønsker å bidra til at historien vår holdes levende inviteres til å tegne medlemskap, både som aktive og passive medlemmer. 

Kontingent:

Engangs innmeldingavgift   kr      200,-    

Innmeldingsavgift

m/bajonett til Mauser K/98 kr      500,-

Innmelding

Ønsker du å bli medlem kan det gjøres på 3 ulike måter:

1. Send en e-post til: rktvenneforening@gmail.com

2. Betal inn til kontingent med melding til konto: 4202.33.76959

3. Vipps medlemskontingenten med melding til Vippsnr. 508202

Oppgi: Navn, fødselsår, postadresse, mobilnr. og e-post. 

I det nåværende styret for venneforeningen sitter:

Leder: Bjørn Snåsøy

Kasserer: Arnt Solli

Styremedlem: Roar Follestad

Vara/Valgkomité: Frode Lindgjerdet (1. vara)

                          Steinar Lien (2. vara)

Revisor: Styret velger revisor