Utstillingen

En vandring i utstillingen fører en tilbake til vikingtiden og leidangens hærstyrker, gjennom middelalderen og inn i unionen med Danmark.

Det siste forsvar for et eget norsk rike på 1500-tallet kan med rette knyttes til Trøndelag og Steinviksholm festning. Hele denne utviklingen har fått sin naturlige plass i utstillingen. I 2.etasje fortsetter historien etter 1814 med unionstid med Sverige og unionsoppløsningen i 1905. I Trøndelag som andre steder i landet var det utkommandert styrker, men det kom ikke til åpen konflikt.

Etter 1905 fortsatte opprustningen rettet mot Sverige, og festningsanlegg både i Stjørdal og Verdal ble bygget. Et av disse anleggene, Instadkleven fort, skulle bli berømt under felttoget i 1940, men da under navnet Hegra festning. Det vises et diorama fra kampene på Hegra i 1940.