Verdenskrigen i Trøndelag

Med tyskernes angrep på Norge 9.april 1940 ble hverdagen snudd på hodet for mange i Trøndelag. Ikke bare etablerte den tyske okkupanten nye baser og anlegg, men også folk flest fikk merke krigens skyggeside. Rinnan-bandens virksomhet og hjemmestyrkens motstandskamp ført til en kamp på liv og død. På disse sidene vil vi ta for oss noen temaer fra tiden 1940-1945. 

Felttog

Under felttoget i 1940 ble Midt-Norge sentralt både for tyskerne og de allierte. Frigjøringen av Trondheim var første mål for de allierte, mens tyskerne var avhengig av landsdelen og spesielt Værnes flyplass for sine operasjoner i Nord-Norge.

Kampen om Nordlandsbanen

I sluttfasen av annen verdenskrig skulle Nordlandsbanen bli strategisk viktig da tyskerne begynte evakueringen av sine tropper i Finland. Fire grupper med spesialsoldater ble sluppet ned i fallskjerm for å utføre sabotasje mot bruer og jernbanelinjen.

Kriegsmarinewerft

Vi vil gjennom bilder og kart vise omfanget av den tyske utbyggingen i og rundt Trondheim. Marineverftet på Nyhavna ble et av de viktigste marinestøttepunkter utenfor Tyskland.
Utstillingen omfatter kyst og luftforsvarsanlegg som var en del av beskyttelsen av havnevirksomheten og marineverftet i perioden 1940-45.

Rinnanbanden

I okkupasjonsårene 1940-1945 lærte så vel nordmenn som folk i mange andre europeiske land det hemmelige tyske politi Gestapo å kjenne. I utgangspunktet hadde denne politiorganisasjonen som oppgave å beskytte den tyske okkupasjonsmakten mot motstandsgrupper (partisaner) og å sikre den tyske krigsindustrien og kommunikasjonene i de okkuperte land mot sabotasjeaksjoner. Men hovedoppgaven ble etter hvert å avsløre og arrestere nasjonalsinnede kvinner og menn i alle aldere som var villige til å bekjempe Hitler-Tyskland gjennom illegalt arbeid. I Trøndelag fikk organisasjonen en viktig støttespiller i Henry Oliver Rinnan. Her er historien om han og hans etterhvert beryktede bande.

Gestapo

Gestapos historie startet samtidig som Adolf Hitler kom til makten i Tyskland i 1933. Da ble Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler utnevnt til sjef for hele det tyske politi, som var inndelt i tre hovedgrupper: Kriminalpolizei (Kripo), Die Geheime staatspolizei og Sicherheitsdienst. Forstavelsene i GEheimeSTAatsPOlizei ble til det senere så fryktede og forhatte navnet Gestapo.