"Adolf" kanonen på Trondenes

Kystartillerimuseet

Kystartilleriet ble opprettet som egen forsvarsgren i 1899. Oscarsborg museum er gitt oppgaven å vise Kystartilleriets historiske og tekniske utvikling fra starten til nedleggelsen i 2002.

Kystartillerimuseet omfatter selve utstillingen i ytre bygning i Hovedfortet mot øst, Kanonoppstillingsplassen på vestsiden av Søndre Kaholmen, Østre batteri fra 1870-årene og Hovedbatteriet fra 1890-årene.

Utstillingen tar for seg Kystartilleriets utvikling fra 1899 til 2002.

Kanonoppstillingsplassen viser en del av det materiellet som ble benyttet av Kystartilleriet i Norge i tiden etter 1945.

Østre batteri viser tre engelske Armstrong-kanoner fra 1870-årene.

Hovedbatterietviser fire tyske Krupp-kanoner fra ca. 1890-årene (Moses, Aron, Joshva og Metusalem).

For å få adgang til utstillingen inne i Hovedfortet, må du ha med guide. De øvre utstillingene, som er utendørs, er åpne for alle og det er fri adgang.