Befalskoleelever blir gitt opplæring i ildledningssystem

Ildledningsmuseet

Kystartilleriet har gjennom tidene benyttet en mengde ulike ildledningssystemer, fra de enkleste kikkerter til det avanserte ildledningssystemet på 120mm-fortene. Utstillingen har offisiell åpning 31. mars i år og viser en del av de ildledningssystemene som har vært i bruk, flere er satt inn i autentiske omgivelser.

A-systemet

A-systemet var det første radar-ildledningssystemet som ble benyttet i Kystartilleriet

B-systemet

C-systemet

D-systemet

E-systemet (Kari)

KARI (Kystartilleriets radar-ildledningssystem)

F-systemet (Randi)

Orograf

Orograf

Oberst Georg Stang, som var kommandant på Oscarsborg og også ble forsvarsminister, utviklet den såkalte orografen. Den er et instrumentet for avlesning av avstand- og retningsverdier, og bidro til å øke skuddpresisjonen betydelig.

Orografen består av en enkel kikkert med trådkors og gradskiver. Den utnytter Phytagoras' læresetning om vinklene og forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant. Når man vet orografens høyde over havet, sikter på målet og avleser vinkelen ned mot dette, kan man regne ut eksakt avstand fra orografen til målet.