Vil registrere landets krigsminner

I forbindelse med at det er 75 år siden den andre verdenskrigen startet i Norge og 70 år siden landet igjen ble fritt, vil Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme at alle landets kommuner blir med på en dugnad for å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen.

– Det er viktig å ta vare på det som fortsatt finnes av anlegg og bygninger og, ikke minst, sporene etter krigshandlinger og andre alvorlige hendelser, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Den andre verdenskrigen blir formidlet bredt gjennom undervisning, bøker og populærkultur, som NRKs dramaserie Kampen om tungvannet. Men det har aldri blitt gjennomført noen landsomfattende registrering av disse kulturminnene. Denne mangelen på kunnskap kan gjøre at enda flere av de fysiske sporene etter krigen forsvinner.

Dette er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet sammen med Riksantikvaren nå inviterer alle kommunene i hele landet til å samarbeide om å registrere, formidle og markere krigens kulturminner i dette året.

– Målet er at vi sammen skal innhente kunnskap om den andre verdenskrigen slik den har manifestert seg i fysiske spor. Ved at kommunene registrerer disse kulturminnene, kan vi sikre både at den materielle historien blir dokumentert, og at fortellingene fra krigen kan knyttes til de konkrete kulturminnene, sier Sundtoft.

Mange kommuner og fylkeskommuner arbeider allerede systematisk med dette temaet. Dette engasjerer mange, både innen museumssektoren, kunnskapsmiljøene og blant frivillige lag og foreninger.

– Jeg håper kommunene kan ta kontakt og invitere til et samarbeid med alle disse ulike aktørene. Generasjonen som opplevde krigen, er i ferd med å falle fra, og det er viktig at de ufortalte historiene blir dokumentert. Arbeidet med krigens kulturminner kan påvirke vår identitet, både lokalt og nasjonalt. Jeg håper på en god oppslutning om prosjektet, sier Tine Sundtoft.

FOTO: Bilde av Møringa batteriet der den tyske okkupasjonsmakten blant annet hadde luftvernbatteri. Den store murveggen fra venstre ble bygget for å beskytte batteriet fra ammunisjonslageret. Den ble revet i forbindelse med restaureringen av batteriet.