Små historisk glimt av Rolf Baggethun

Fra tiden da Marines hovedbase lå i Horten er det skrevet mye om stort og smått. En av dem som har lagt igjen en stor og spennende skatt er tidligere redaktør i Gjengangeren, Rolf Baggethun. Gjennom sin småskriftserie har vi med tillatelse fra familien fått lov til å gjengi noen av historiene.

Den idylliske kanalen

I sine ironiske og sarkastiske betraktninger over ”Flåten som sank”, skildrer pseudonymet Terje Ula anlegget av kanalen over Bromsjordet i Horten slik: ”Det første som måtte til var en kanal. Det var det første hollenderne hadde bedt om i København da de skulle instruere der, og lærdommen satt der ennå. Uten kanal, ikke tale om marine.

Kadettliv i marinebyen

Et lite streiftog i bokhyllen bringer for dagen noen opptegnelser av admiral J. Børresen, utgitt for en liten menneskealder siden. «I storm og solgangs­vær» kalte han erindringsboken. Kadettmiljø og marineliv satte sitt preg på Horten den gang, og det skader ikke at man blir minnet om det i dag. Så la oss ta med noen korte utsnitt.

Spøkerier i marinen

Her skal gjenfortelles, med «Vervens Gangs» tillatelse, noe spøkefullt som for noen år siden ble offentliggjort i den utmerkede bedriftsavisen.

Da Madrid vurderte kapasiteten ved Marinens Hovedverft

Sommeren 1886 gav Spanias marineminister en redegjørelse om en sak, som avfødte en aldri sa liten meningsutveksling om - kapasiteten ved Marinens Hovedverft i Horten.  Det hendte nemlig at den spanske fregatten «Blanca» fikk brudd på maskinakselen ved Dyngø i den svenske skjærgarden en julidag det året. Den ble av Marinens dampskip «Æger» slept hit til Horten, hvor den lå under reparasjon ved Verftet et par uker.

Malermesteren på Verftet som husket fødebygden sin

Blant de innflytterne som i annen halvpart av forrige århundre gjorde en innsats i Horten som det står respekt av, var malermester ved Marinens Hovedverft Haldor Hjerleid. Han var født den 13. april 1821 på plassen Hjelleidet under gården Hjelle syd for Dombås i Gudbrandsdalen.

Verftssjefen og hesteholdet

Jean Etienne Meyer ble i 1836 utnevnt som den første sjef for Hortens Verft. Han røktet dette vervet til 1845, og han hadde en vesentlig andel i anleggets, etter datidens målestokk, raske utvikling. I 1845 ble han kom­panisjef i Fredriksvern og i 1856 utnevnt til sjef for Fredriksverns Verft. Denne stillingen hadde han til sin død den 18. mars 1873.