Marinen i polare strøk

Marinens menn i polare strøk

Som så mange andre ekspedisjonsledere hentet Amundsen flere av sine viktigste menn blant marinens personell. Deres kunnskaper og erfaring som godt militært skolerte mannskaper, deres mot og disiplin, var egenskapene lederne søkte. På flere områder ble disse helt avgjørende for at ekspedisjonslederne skulle oppnå sine mål. De ble forskjellen mellom ”held og uheld”. 

"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"

Roald Amundsen

Rundt tretti mann fra Marinen deltok ved ekspedisjonene, mens et stort antall deltok i forberedelser, sikringsferder og ved gjennomføringen. I tillegg bidro Marinen med mye utstyr og materiell til ekspedisjonene.

Ekspedisjonene

Ved alle de store ekspedisjonene i polare strøk gjorde Marinens menn seg bemerket, både med sin utholdenhet, mot og disiplin. Ekspedisjonlederne hentet dem for dere kunnskaper. Her en oversikt over ekspedisjoner der marinens menn var med.

Polarhelter fra Marinen

Vi går litt nærmere inn på noen sentrale personer fra Marinen som deltok ved polareekspedisjoner