Store norske navn i dansketiden

I Norge har vi bare i liten grad dyrket våre sjøhelter og store profiler fra den dansk-norske flåtens historie. I Danmark derimot er disse nordmenn store helter og viktige i historiefortellingen. Marinemuseet ønsker å sette søkelyset på disse heltenes historie og har et håp om at flere får øynene opp for deres bragder og farge fulle historie.

Iver Huitfeldt

Huitfeldt er en av de norske sjøhelter som bør nevnes på linje med Tordenskjold.

«Iver Huitfeldt var en usedvanlig dyktig, selvbevisst og dristig sjøoffiser, som ikke fikk spille noen viktig rolle i den dansk-norske marinen før han i et stort slag ofret seg selv og sitt mannskap for å redde flåten fra nederlag. Etter den tid har han både i Norge og Danmark vært betraktet som en av tidenes store sjøhelter», står det i Norsk biografisk leksikon.

Cort Adeler

Av Hans Petter Oset

Av alle nordmenn i den dansk-norske Flåten er det nok ingen som har gjort en større karriere enn Cort Adeler. Selv om de fleste av hans bedrifter som sjøkriger ligger forut for hans dansk-norske tjeneste bidro disse til at han etter 1660 fikk en fremtredende posisjon i en tid da Flåtens på mange områder styrket sin stilling. At han i mindre grad er kjent i Norge er noe vi her ønsker å bøte på.

Peter Wessel Tordenskiold

Det er trolig ingen i Norge som er mer forbundet med den dansk-norske marine enn Peter Wessel Tordenskiold. Ja så sterkt er minnet om hans bravader at selv i Danmark er det kanskje bare Niels Juel som kan gjøre han rangen stridig som den store sjøhelten. Men selv om danskene ikke helt vil innse det, og selv om hans sarkofag står plassert i Holmen Kirke; det er ingen tvil om at han var norsk.