Lyngør 1812

Lyngør 1812

I marinehistorien er vi ikke uvant med at store sjøslag koster mange mennesker livet – og mange gode nordmenn hadde før Najaden - ofret livet i kampen for den danske kongen. Men Lyngør var spesielt -- det var det største slaget innenfor Norges grenser på 400 år – og det er - målt i antall døde  - fortsatt det største slaget, hvis man ser bort fra panserskipene og kampene på havna i Narvik 9. april.

  • Av Najadens 315 mann døde 127, mens 86 var sårede. Blant disse var 3 døde og 2 overlevende som var plukket opp av Dictator. De 2 overlevende ble satt i land i Danmark en måned senere.
  • De norske briggene hadde 6 døde og 14 sårede. I tillegg døde en mann fra kanonjollene og 2 av losene.
  • De 3 norske briggene var alle skadet, Lolland også brannskadet, men etter et opphold ved verftet i Fredriksværn var de i løpet av høsten tilbake i tjeneste. En av kanonjollene sank, men ble senere hevet.

På de underliggende sidene forteller vi mer om slaget og omstendighetene rundt.

Bakgrunnen for slaget

Det var flere grunner til at Engelskmennene i juli 1812 var på jakt etter Najaden og andre dansk-norske fartøyer utenfor norskekysten. Historien er lang og innviklet, men vi har forsøkt å gjøre den kortfattet og punktvis. 

Senkingen av Najaden

6. juli 1812 lå Najaden til ankers i Haven ved Sandøya utenfor Tvedestrand, sammen med 3 av våre brigger, Kiel, Lolland og Samsøe. Capitane Hans Peter Holm på Najaden visste at engelskmennene krysset utenfor kysten, men han næret ingen bekymring - ingen engelskmann ville finne på å gå inn i den vanskelige skjærgården utenfor, i hvert fall ikke med et stort linjeskip. Capitane Holm var så trygg at han tok imot en middagsinvitasjon fra sjefen på Samsøe, Lieutenant Fredrik Grodtschilling, og forlot skipet sitt. Sammen med andre skipssjefer spiste de sin middag, og lot seg så ro iland for å spasere på Sandøya.

Lyngør 1812 - i ettertid

Historien om slaget holdes fortsatt levende ikke minst takket lokalbefolkningen som gjennom årlige markeringer minner oss om hva som skjedde i ett av våre største sjøslag. Slaget har også i ettertid blitt gjenstand for både myter og fortellinger, på den følgende siden forsøker vi å oppsummere slaget og si litt om historien frem til i dag.