EVEN THORSEN (1778-1867)

Fra orlogsbriggen Kiel ble matros Even Thorsen valgt, ved samlingen av valgt representanter ble han på nytt valgt til å representere Sjøforsvaret på Eidsvoll.

Matros Even Thorsen (1778-1876)     

 

  • Even Thorsen vokste opp på et småbruk sør for Tvedestrand og tok tidlig hyre som matros. I 1807 var han med på et handelsskip som ble kapret av et britisk fartøy i den engelske kanalen. Han ble sendt i «prisonen», der han satt til julen 1810.
  • Han kom seg til Kristiansand, der han straks ble utkommandert til briggen Kiel, hvilket betyr at han trolig var med under ”slaget ved Lyngør”.
  • Det var også fra Kiel han ble valgt til valgmann og senere til Eidsvollsmann. I prisonen hadde han lært seg engelsk, men skrivefør var han ikke.
  • Fra Eidsvoll er han kjent fordi han under valget av Christian Frederik til konge 17. mai tok det forbeholdet: ”såfremt han vil regjere etter Constitutionen som den er utarbeidet.” Ved undertegnelsen av protokollen 20. mai er Evens signatur ført ”med påholden penn”.
  • Etter at riksforsamlingen var oppløst, vendte Thorsen tilbake til orlogstjenesten. Siden slo han seg ned på gårdsbruket i Flosta. I 1857 bevilget Stortinget ham en årlig pensjon på 100 spesidaler. I 1864 ble Thorsen invitert til Grunnlovens 50-års-feiring, men var for skrøpelig til å reise.