Sjefer for Marinedepartementet 1815-1861:

Ved Kgl. kunngjøring av 31/3 1815 ble de under «Søekrigscollegiet» hørende saker henlagt til et eget "Marinedepartement" (7. departement), hvorunder også ble lagt signal-, havne-, kanal- og karantenevesen. Departementet endret 17/11 1818 navnet til «Departementet for Søemilitæretaten" (5. departement), samtidig som Marinens kommando- og økonomisaker ble adskilt.

I 1845 ble navnet endret til«Departementet for Marinen»

Sjefer for Marinedepartementet 1815-1861:

 

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….jan. 1815- nov.1817

KontreadmiralJens Schou Fabricius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...nov. 1817-des. 1818

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. des. 1818-okt. 1820

AmtmannMathias Otto Leth Sommerhielm. . . .. . . . . . . . . . . . . . .   okt. 1820-aug. 1821

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...aug. 1821-aug. 1824

OberstNicolay Johan Lohmann Krog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aug. 1824-sept.1825

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sept. 1825-okt. 1826

Oberst NicolayJohan Lohmann Krog. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .okt. 1826-okt. 1827

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  okt. 1827-jan. 1829

OberstNicolay Lohmann Krog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..jan. 1829-jan. 1831

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..jan.1831-sept1833

OberstNicolay Johan Lohmann Krog. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . sept. 1833-sept1834

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sept. 1834-mai 1836

OberstNicolay Johan Lohmann Krog. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .mai. 1836-des.1836

KommandørThomas Fasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .des. 1836-okt. 1839

Stiftsamtmann, h.r .advokat Hans Christian Petersen. .. . . . . . . . . . . okt. 1839-juni.1840

Stiftamtmann, majorValentin Christian Wilh. Sibbern. . . . . . . . . . . . juni.1840-juli. 1843

Stiftamtmann, h.r .advokatHans Chr.Petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . juli. 1843-sept1843

Stiftamtmann, majorValentin Chr. Wilh. Sibbern. . . . . . . . . . . . . . . sept. 1843-sept.1844

Stiftamtmann, h.r.advokatHans Chr. Petersen. . . . . . . .. . . . . . . . . . sept.1844-mars1845

OberstløytnantHenrik Herman Foss. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . mars. 1845-okt. 1848

CapitaineOle Wilhelm Erichsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .okt. 1848-okt 1852

Stiftamtmann, h.r .advokatHans Chr. Petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . okt. 1853-okt.1852

ByfogedNiels Andreas Thrap, tilforordnet 2 . interimsregjering. . . . . .okt. 1852-april1853

Stiftamtmann, h.r.advokatHans Chr. Petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . .april.1853-juli. 1853

EkspedisjonssjefThomas Edvard von Westen Sylow. . . . . . . . . . . . .juli.1853-sept1853

CapitaineOle Wilhelm Erichsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sept.1853-mars1856

KontreadmiralHenrik Steffens Hagerup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mars. 1856-mai 1859

Stiftamtmann, h.r .advokatHans Chr. Petersen. . . . . . . . . . . . . . . .. mai. 1859-aug. 1860