Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
25.10.1870

Ved Kongelig resolusjon ble Torpedovesenet opprettet og lagt under Marinen med kapteinløytnant Bøiche J. Rulff s Koren som første bestyrer. Torpedovesenet arbeidet med undervannsminer som den gangen ble kalt torpedoer. Dette for ikke å forveksle dem med Hærens landminer. Noe senere, i 1896, ble Torpedovesenet omdøpt til Minevesenet. Begrunnelsen var at «mine» var å oppfatte som fellesbetegnelsen for alle sorter miner, så vel aktive som passive. Opprettelsen av Torpedovesenet markerte starten på minevåpenet i Sjøforsvaret.

25.10.1883

Ved Kongelig resolusjon fikk Sjømilitære Samfund tillatelse til å la orlogsflagget bli heist ved bygningen i Horten.

25.10.1946

Jageren KNM BERGEN (1) av C-klassen ble overtatt fra Royal Navy (RN), og heiste kommandoen med kapteinløytnant Tore Holthe som skipssjef. Fartøyet var også i en periode skoleskip for kadetter ved Sjøkrigsskolen. Forsvarsdepartementet bestemte i desember 1966 at jageren skulle utrangeres pr. 1. januar 1967. I juni samme år ble KNM BERGEN (1) solgt for kr. 583.500,- og senere tauet til Grimstad for opphugging. Kort beskrivelse av C-klassen, se 10/10-1946.

25.10.2011

Flaggkommandør Thomas T. Wedervang overtok formelt som sjef for Sjøforsvarets skoler. Han kom fra stillingen som sjef for Sjøkrigsskolen, men hadde fungert is tillingen som sjef SSK siden juni. Han avløste da flaggkommandør Bernt Grimstvedt som hadde blitt utnevnt ti kontreadmiral og Generalinspektør for Sjøforsvaret.