Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
26.07.1825

Ved Kongelig resolusjon ble det besluttet at det til Den norske kommandoekspedisjon i Stockholm skulle tilbeordres en sjøoffiser. Hans grad i Marinen måtte ikke være lavere enn kapteinløytnant. Det var hans oppgave å foredra for Kongen Marinens kommandosaker.