Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
19.11.1954

Keiser Haile Selassie av Etiopia besøkte KARLJOHANSVERN orlogsstasjon i Horten, sammen med HKH Kronprins Olav. Den 21. januar året etter ble kontreadmiral Thore Horve stilt til disposisjon for HM Keiseren av Etiopia. Dette var begynnelsen til et engasjement hvor omtrent 150 norske offiserer og kvartermestere deltok i oppbyggingen av den etiopiske marinen. Dette engasjementet varte frem til slutten av 1960-årene.

19.11.2002

Minesveiperen KNM ORKLA (2) begynte å brenne ved Lepsøyrevet utenfor Ålesund. Besetningen evakuerte fartøyet som etter hvert totalhavarerte. 11 av mannskapet ble sendt til sykehus for medisinsk kontroll etter brannen som startet i viftesystemet. Skipssjef om bord var kapteinløytnant Pål Skorge som sammen med den øvrige besetningen i januar 2003 tok ut KNM ALTA. Ingen av mannskapet kunne klandres for utfallet av brannen som medførte at det måtte gjøres tekniske endringer på de resterende fartøyene av denne klassen

19.11.2013

Admiral Haakon Bruun-Hansen overtok stillingen som Forsvarsjef. Han kom fra stillingen som sjef for FOH. Admiral Bruun-Hansen er den tredje fra Sjøforsvaret som innehar Forsvarets høyeste militære stilling.