Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
14.12.1911

Sydpolen ble nådd for første gang. Av de fem deltagerne i Sydpolpartiet, var to fra Marinen. Disse var overkanoner Oscar Adolf Wisting og reserveunderoffiser Sverre Hassel. Konstabel av første klasse Martin Rønne var seilmaker om bord på FRAM og sydde det legendariske teltet som ble etterlatt på Sydpolen. Premierløytnant Thorvald Nilsen var kaptein på FRAM med premierløytnantene Kristian Prestrud og Hjalmar Fr. Gjertsen som henholdsvis førsteog annenstyrmann. Personell med bakgrunn fra Marinen har også spilt sentrale roller under de fleste polarferder før- og etter århundreskiftet.