Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
19.04.1944

Undervannsbåten ULA (1) av U-klassen med løytnant Sigurd Valvatne som skipssjef, senket den tyske undervannsbåten U 974 ved innløpet til Karmsundet ved Haugesund. Kort beskrivelse av U-klassen, se 7/12-1941.

19.04.1996

Kystvaktfartøyet KV ÅLESUND heiste kommandoen med kapteinløytnant Ivar Reiten som skipssjef. Fartøyet ble bygget av sivil reder for tjeneste i Kystvakten og innleid for en periode av 10 år. Kort beskrivelse av ÅLESUND: Tonnasje: 1357 tonn Fart: 18 knop Besetning: 22 mann Hovedbestykning: 1-40 mm. L/70 kanon.

Kystvaktfartøyet KV ÅLESUND heiste kommandoen med kapteinløytnant Ivar Reiten som skipssjef. Fartøyet ble bygget av sivil reder for tjeneste i Kystvakten og innleid for en periode av 10 år.
Kort beskrivelse av ÅLESUND: Tonnasje: 1357 tonn Fart: 18 knop Besetning: 22 mann Hovedbestykning: 1-40 mm. L/70 kanon.