Kommer hjem for å fly!

Dons, som fortsatt var i Tyskland, hadde ikke videre hell med seg. Han sendte daglig brev/telegram hjem til Tank-Nilsen. Disse er oppbevart på Marinemuseet og vi kan tydelig lese frustrasjonen over mangel på muligheter for å fly.  Dagene gikk, enten med dårlig vær som gjorde flytrening umulig eller de ganger det var mulig å fly, var Dons sjelden blant de heldige. Som oftest var det høyere tyske offiserer eller andre mer betydningsfulle personer som fikk rangen.

Etter noen tid gav han opp og satte nesen hjem igjen, etter først å ha fått tilbake det meste av skolepengene. I sin beretning skriver Dons; "-Jeg besluttet å reise hjem og fly uten sertifikat”. Han mente at etter 12 flytimer med instruktør og seks timer på egenhånd mestret han det mest grunnleggende.

Da Dons telegraferte hjem en dag i slutten av mai og fortalte at han ennå ikke hadde fått sertifikat, men var forberedt på å fly likevel, svarte Tank-Nilsen at ”Det skriver jeg ut”.

Dons kom hjem til Norge i all hemmelighet om aftenen 31. mai. Han møtte flyvekomiteen i messen på ubåttenderen ”Tyr”. Kameratene gledet seg over å høre Dons berette fra oppholdet i Tyskland. Det ble snakket om været og andre ting knyttet til morgendagens flytur. Samme aften ble Snekkestad anmodet om å komme ned i offisersmessen på Tyr, som sammen med Kobben var ankret opp i Stenbryggebukta nedenfor Borre kirke. Dons spurte Snekkestad hvordan det sto til med flyet. –Jo, nu var det like fint som det hadde vært i Berlin, sa Snekkestad. Vel, da flyr jeg til Fredrikstad i morgen, svarte Dons.  

Dons hadde da bestemte seg for å ikke gjøre noen prøvetur med start og landing på Gannestad. Men i stedet for å ta en lengre flytur over Oslofjorden til Fredrikstad/Øra. ”Denne planen ble fattet av hensyn til min minimale øvelse, var jeg først kommet i luften burde turen straks utnyttes til en ordentlig tur før landing, som lett kunne gå galt" skriver Dons. En medvirkende årsak til at han valgte Øra var nok at det der var en stor slette og langt lettere å lande en ved den leie motbakken på Gannestad.

Morgenen etter, lørdag 1.juni 1912, ruslet de fra havnen og opp til Gannestad-jordet, underveis diskuterte de hva flyet skulle hete, navnet måtte ha tilknytning til selve grunntanken; "Begynn å fly". Det foreligger flere ulike beretninger om hvorledes navnet ble Start og hvem som festet den lille nymalte lappen på flykroppen.