START og DONS

Flyet START og Hans Fleicher Dons

1.juni 1912 fløy premierløytnant Hans Fleicher Dons med flyet START fra Gannestad på Borre, til Øra ved Fredrikstad. Dette ble den første flyturen i Norge utført av en nordmann i ett norsk fly. Hele flyprosjektet til de dristige undervannsbåt offiserene er nesten som en eventyrfortelling å regne.

Vi vil fortelle historien både om hvorledes det hele startet, Dagene da Dons var i Tyskland for å lære å fly, flyturen 1.juni og selvsagt litt om STARTs videre skjebne.

Forspillet 19.april

Etter en middag i Sjømilitære Samfund, på Karljohansvern i Horten, ble undervannsbåtoffiserene fra "Kobben" enige om at de skulle starte med flyvning. Et dristig prosjekt igangsatt på eget initiativ, uten avklaring fra Marinens høyere offiserer. 43 dager seinere var fly innkjøpt, flyver og mekanikker opplært og flyet i luften.

Oppropet kommer - planene blir kjent

C. Tank Nilsen og Jens Helge Sem-Jacobsen dannet i løpet av kvelden og den påfølgende dag den berømte flyvekomiteen, og utvidet den med kollegaene Trygve R. Kloumann Olafsen og K. Lorch. Dons var selvfølgelig også med i komiteen, men var altså reist til Tyskland.

Norges første flymekaniker

Like etter at Dons var reist til Berlin henvendte Tank-Nilsen seg til andremaskinist, Kristian Jacobsen Snekkestad, på undervannsbåten Kobben, og forespurte han om han ville bli mekaniker for flyet de skulle kjøpe. Da flyet var innkjøpt, og det fortsatt var penger igjen, ble Snekkestad like etter sendt til Tyskland.

Kommer hjem for å fly!

Dons, som fortsatt var i Tyskland, hadde ikke videre hell med seg. Han sendte daglig brev/telegram hjem til Tank-Nilsen. Disse er oppbevart på Marinemuseet og vi kan tydelig lese frustrasjonen over mangel på muligheter for å fly.  Dagene gikk, enten med dårlig vær som gjorde flytrening umulig eller de ganger det var mulig å fly, var Dons sjelden blant de heldige. Som oftest var det høyere tyske offiserer eller andre mer betydningsfulle personer som fikk rangen.

I all hemmelighet

Den første historiske flyturen foregikk på mange måter i all hemmelighet. Avgangen var ikke annonsert og det var få personer til stede da premierløytnant Hans Fleischer Dons presis kl. 09.30 1. juni tok av fra den provisoriske flystripen på Gannestadjordet i Borre i sin Rumpler. Nå er det også knyttet litt usikkerhet til selve starttidspunktet, fordi kildene har litt forskjellig opplysninger om dette.

Flere turer på Øra

7.juni ble det holdt offentlig flyoppvisning på Øra ved Fredrikstad. Etter ”prøveturen” fra Horten til Øra, var det klart for den første offisielle flyvningen. Det var en blikkstille aften. Tank-Nilsen var med som passasjer. Dons hadde forklart at han aldri hadde fløyet med passasjer. Tank-Nilsen hadde lavt kommentert; ”I så fall blir det første gang”.