RUMPLER TAUBE - ”START”- 2

RUMPLER TAUBE - ”START”- 2, 1914 -1915

Reparasjon og oppbygging av ”Start-2” gikk fram til den 15. april 1914 ved Marinens hoved-verft. Nye vinger ble anskaffet, der vingespennet ble øket med 1,2 meter. Det vil si at bredden på senterseksjonen også ble øket med to spant, det vil si 60 cm. Man benyttet seg av brukbare deler og braketter fra det opprinnelige skroget, men oppbyggingen ble så omfattende, at det ble et ansett som et helt nytt fly. Marinens 2. flyger, premierløytnant Thommessen, ledet arbeidet og ga flyet betegnelsen ”Start-2”.

Første flytur til Moss gikk uten vanskeligheter. Totalt ble det fløyet 9 timer og 53 minutter den første måneden. På grunn av at man nå hadde fått utlånt en Maurice Farman MF.7 ”Long-horn” fra Hærens Flyvevæsen på Kjeller, fikk ”Start” nå betegnelsen marinens fly nr 1. Neste måned logget flyet 17 turer i luften, og det ble foretatt både øvelsesflyging med nye aspiranter og rekognoseringstokt.                

Den 29. august oppsto det på nytt et uhell utenfor Tønsberg. Under en kraftig landing ble flot-tørene slått inn slik at flyet ble liggende å flyte på vingene i vannskorpen. Det ble berget på nytt, men under reparasjonsarbeidet, ble det nå bygget nye flottører uten ”step”. Flygingen gikk svært bra fram til den 27. april 1915, da den ene flottøren traff en stake i vannet, slik at flyet kantret.  Men allerede den 20. mai var flyet på nytt i luften og den 23. fikk Dons på nytt lyst til å friske opp sine gamle kunnskaper. Men før han kom seg i luften, brakk motorfunda-mentet. Turen ble derfor avbrutt og innen flyet var ferdig reparert, var Dons på nytt opptatt med undervannsbåttjeneste i nøytralitetsvakten. Noen flere forsøk på å komme opp i luften for Norges 1. flyger ble ikke realisert.  Flyelev Hjalmar Riiser-Larsen fikk imidlertid sin grunn-leggende flyopplæring på ”Start” etter at det var montert inn et ekstra ratt i fremre kabin.                 

Siste operative tur med flyet, skjedde den 26. august 1915. Under nødlanding utenfor Hankø i kraftige dønninger, brakk flottørfestet. Flyet kantret og ble liggende med buken i været inntil undervannsbåten A-1 kom til unnsetning. ”Start” ble deretter lagt på dekk, men under berging fikk flyet så store skader, at hendelsen ble ansett som et totalhavari. Den 18. september 1915 ble flyet kassert og avskrevet.

Under 10-års markering for den første norske flyging i 1922, ble flyet på nytt tatt fram fra flyskuret og gjort luftdyktig. ”Start-2 ”ble nå utstyrt med en pålitelig Benz type 2b rekke-motor, hvorpå en 20 minutters  flytur over Horten og Møringa ble gjennomført.   

Deretter ble flyet satt til side, men i 1940 ble flyet overført til Norsk Teknisk Museum, da okkupasjonsmakten hadde behov for bygningsmasse på ”Flyfabrikken”. I flere år var flyet lagret på Bygdøy, før det ble plassert i NTMs utstillingslokaler på Etterstad i Oslo. Opp gjennom tiden ble flyet benyttet ifm flere utstillinger, men demontering, transport og mon-tering resulterte dessverre i mange skader, hvor også flere viktige komponenter forsvant. Flyet ble imidlertid siste gang restaurert i Horten i 1965. Etter at NTM fikk sitt nye museumsbygg på Frysja, ble ”Start” hengt opp i taket i hovedutstilingen. På grunn av relativ lav luftfuktighet og høy temperatur, var det imidlertid bare et tidsspørsmål hvor lenge dette klenodiet ville være intakt. Da Forsvarsmuseet hadde fått etablert en klimatisk sone i Flysamlingen i 1998, beregnet for eldre fly som var bygget av organisk materiale, ble flyet tilbakeført Forsvaret etter en periode på 60 år. Man innså at bevaringsaspektet for framtidige generasjonen var det viktigste og at formidling måtte komme i annen rekke. 

TEKNISKE DATA FOR RUMPLER TAUBE ”START-2”

Produsent Marinens Hovedverft Horten
Type To-seters rekogno-serings/skolefly
Motor 4 syl. Argus 92 hk
Marsj/toppfart 80/100 km/t
Rekkevidde 200 km
Topphøyde 1000 m
Stigetid Til 800 m på 15 min
Vekt tom/lastet 670/1050 kg
Bevæpning En Krag Jørgensen rifle
Vingespenn 14,96 m
Lengde 10,80 m
Høyde 3,40 m
Vingeareal 36,8 m2

Utgave   produsent   tjeneste   tjenestetid   historikk

         
         
1914 ”Start-2” Marinens hovedverft Marinen

15.4.1914-

15.9.1915

Operativ 15.4.14. flottører. Større uhell 29.9.14. Nytt uhell 27.4.15. Flottør-brudd 23.5.15. Totalhavari 26.8.15.

Gjenoppbygget til 10 års markering 1.6.22.

Overføring av ”Start-2” til NTM i brev av 18.6.40 fra Horten Flugzeugwerk. Til Horten for restaurering i 1965. Utstilt ved NTM Etterstad. Overført til NTM Frysja i 1985. Overført Forsvarsmuseet, i 2000. Restaurert og utstillingsklar ved Forsvarets Flysamling Gardermoen 1. juni 2002.

 

R Glenne ©