RUMPLER TAUBE CAMEL - ”START”-1

RUMPLER TAUBE CAMEL - ”START”-1 1912-1914

Opprinnelsen til denne spesielle ”duen” skjedde hos tekstilmaskinfabrikanten Igo Etrich fra Østerike. Opphavet til vingeprofilet, var beregningene av frøet fra planten Zanonia Alsomitra Macrocarpa, som vokste på Sundaøyene i Malaysia. Det som var helt spesielt, var frøets used-vanlig gode glideegenskaper. I vindstille vær kunne et frø, som ble sluppet fra 30 meters høyde, sveve 240 meter av sted. I perioden 1906 til 1909 ble mange utkast testet og forkastet, men i 1910 var det første brukbare flyet ferdig. Den ble døpt Etrich Taube I og den 21. april holdt flyet seg i luften i hele 8 minutter. Senere ble det både satt europeisk høyde- og lengde-rekord med flytypen.

I oktober 1910 fikk tyskeren Edmund Rumpler tillatelse til å bygge ”duen” på lisens. Men etter en stund ble både Igors navn og de avtalte lisensrettighetene sløyfet. Men flere fabrikan-ter begynte å bygge denne stabile og pålitelige flyet, og fram til 1914 ble det bygget 137 for-skjellige utgaver ved 54 forskjellige fabrikker. Totalt ble det produsert over 500 eksemplarer, før luftkrigen over vestfronten feide flyet ned fra himmelen og satte en stopper for bruken av flytypen i kamp.

Flyet START i juni 1912

Vingene, med sin karakteristiske form, var bygget som et rammeverk av amerikansk hvitved, strammet opp med pianotråd og trukket med gummiert ballongduk. Bakkant av vingene var bygget i bambus for å oppnå stor fleksibilitet for vingevridning, for vingen hadde ingen heng-slede ballanseror. På toppen av styrespaken var det montert et ratt og ved å dreie på dette, ble  henholdsvis de øvre og nedre wirene strammet og slakket, for å bøye de fleksible vingetipp-ene. Dette fungerte som balanseror, et prinsipp som ble kalt vingevridning etter brødrene Wrights fly, Wright Flyer.

TEKNISKE DATA FOR RUMPLER TAUBE CAMEL ”START-1”:

Produsent Edmund Rumpler Flug-zeugbau, Gmbh. Berlin
Type To-seters monoplan/ observasjonsfly på hjul/flottører
Motor 4 syl. veskekjølt  Argus på 92 hk.
Marsj/toppfart 80/100 km/t