Flyene i Marinens flygevåpen

Flyene i Marinens flygevåpen

Fra START i 1912 og frem til 1944, da Marinens - og Hærens flyvevåpen ble slått sammen til det nåværende Luftforsvaret, hadde Marinens flygevåpen en rekke flytyper i sin tjeneste.

Marinemuseet kan i samarbeid med tidligere fagsjef for luftmilitært materiell ved Forsvarets museer, major Roar Glenne, presentere en rekke av flyene i tjeneste ved Marinens Flygevesen. Glene er en av våre fremste eksperter på denne delen av flyhistorien. Blant annet har han gjennom sine tegninger gitt oss mye ny kunnskap om disse flyene. 

RUMPLER TAUBE CAMEL - ”START”-1

RUMPLER TAUBE CAMEL - ”START”-1 1912-1914

RUMPLER TAUBE - ”START”- 2

RUMPLER TAUBE - ”START”- 2, 1914 -1915