100 år siden Dons ble først i luften

100 år siden Dons ble først i luften

1. juni 1912 tok premierløytnant Hans Fleicher Dons av, med flyet de hadde døpt Start, fra Gannestadjordet ved Borre kirke i Vestfold. Undervannsbåtoffiseren ble den første nordmann som fløy et fly i Norge. Her starter norsk luftfartshistorie. Det meste av året 2012 vil inneholde mye fokus på denne hendelsen og det som kom etter på. På skolesidene vil dere finne mer stoff om den første flyturen og Marinens flyvevåpen som ble opprettet ikke lenge etter.

(Bildet over viser Dons under opplæringen i Tyskland i mai 1912, før han kom hjem og fløy fra Borre til Fredrikstad).

START og DONS

1.juni 1912 fløy premierløytnant Hans Fleicher Dons med flyet START fra Gannestad på Borre, til Øra ved Fredrikstad. Dette ble den første flyturen i Norge utført av en nordmann i ett norsk fly. Hele flyprosjektet til de dristige undervannsbåt offiserene er nesten som en eventyrfortelling å regne.

Flyene i Marinens flygevåpen

Fra START i 1912 og frem til 1944, da Marinens - og Hærens flyvevåpen ble slått sammen til det nåværende Luftforsvaret, hadde Marinens flygevåpen en rekke flytyper i sin tjeneste.

Dons egen beretning

Flere år etter den første flygning, i 1935, kom Hans Fleicher Dons sin egen beretning i en liten bok; "START" en norsk flyvehistorie fra 1912 - 1913